Preskočiť na obsah

Martin Kukučín Dom v stráni

  Základným motívom románu je láska a smrť.
  Proti láske mladých sa postavia obe rodiny, najmä Katicin otec, Mate Berac. Katicu má zo svojich detí najradšej – nedovolí, aby bola hračkou v rukách pánov. Tvrdí, že medzi pánom a sedliačkou nemôže byť naozajstná láska, po čase z nej ostane iba sklamanie a zničená povesť aj budúcnosť dievčaťa.
  Na začiatku diela Dom v stráni autor opisuje dve rodiny sedliacku ktorej hlavou je Mate Berac a statkársku, ktorú riadi šora Anzula.
  Rodina Beracovcov žije v dome pod Grabovníkom , ktorý postavil starý Mate spolu s jeho ženou Jerou, teraz tam žijú okrem nich ich dve dcéry Katica a Matija, ktoré sú však v službe a najstarší syn Ivan so svojou ženou Baricou a ich dvoma deťmi.
  S príchodom Ivanovej manželky Barice nastávajú v rodine problémy medzi Jerou a Baricou. Mate ako hlava rodiny využíva svoju autoritu a prinúti ich aby sa uzmierili. Barica je stále nespokojná a preto prinúti Ivana, aby išiel za Matem a povedal mu, že chce odísť do Ameriky na zárobky. Mate aj tu uplatňuje svoje postavenie v rodine a s cieľom udržať rodinu pohromade presvedčí Ivana, aby zostal doma.
  V dedine nastáva čas fiery (hody), a tak sa celá Mateho rodina schádza doma. Prídu aj jeho dve dcéry, ktoré pracujú v meste ako slúžky. Staršia Matija a mladšia Katica. Ako už tradične po ukončení hlavnej slávnosti, ktorá trvala celý deň, sa v meste konali dve tancovačky. Jedna v dome Bobicovcov pre težakov a druhá v dome šory Dory pre bohatých pánov z mesta. Najprv sa Katica spolu s Matijou vydali ísť pozrieť na oslavu do Bobicovie domu, no Katica považovala túto zábavu pod jej úroveň, všednú a biednu, a tak sa rozhodli odísť. Tesne pred odchodom ju však pozve do tanca Paško Bobica, prostý težacký mládenec, ktorému tesne pred odchodom do služby dala slovo, že sa za neho vydá. Odmieta ho a v náhlivosti odchádza zo slávnosti.
  Katica prehovorí Matiju pozrieť sa aj na zemiansku zábavu. Katica hneď po príchode očarí mladého zemana Šora Nika Dubčiča. Niko svojím záujmom o Katicu vyvolá nespokojnosť zemianok, preto pošlú po Mateho. Mate odvedie dcéry domov a Katici sa snaží s láskou vysvetliť, že nepatrí do takejto spoločnosti.
  Po fiere sa Katica a Matija vrátia späť do služby, ale keďže majú ešte jeden deň voľna, Katica sa rozhodne ísť navštíviť sesternicu.
  Po ceste stretáva Nika Dubčića, ktorý jej vyznáva lásku a dáva jej svoje slovo. Katica najprv nechce privoliť, pretože sa obáva, že by bola len jedna s mnohých Nikových zábaviek. No po Nikových slovách mu privolila.
  Dohovorili sa, že budú za ich lásku bojovať a jedinou Nikovou požiadavkou bolo, aby Katica odišla zo služby. Katica plná ideálov odchádza do služby, aby sa mohla z nej vypýtať.
  Mladý Niko sa po rozlúčke s Katicou vracia domov a pri večeri sa so svojou láskou zveril aj svojej matke šore Anzule. Tá bola veľmi prekvapená synovým výberom, pretože ona mala pre Nika vybraté pekné dievča, dcéru svojej kamarátky Doricu Zorkovićovú, ktorú vychovávajú v kláštore. Vidiac, že by nátlakom nič nezmenila, nakoniec dáva Nikovi svoj súhlas.
  Anzula sa na ďalší deň vybrala aj spolu so sluhom na obchôdzku svojich težackých polí a vhod stretla Katicinho otca Mateho. Tu nič netušiacemu Matemu objasní situáciu, v akej sa ich deti nachádzajú. Hoci sa Mate proti vzťahu rozhodne stavia, napokon sa s Anzulou dohodli, že im nebudú brániť.
  Doma Anzula povedala synovi svoje požiadavky, že svadba sa bude konať najmenej o rok a ich vzťah musí byť verejný, bez žiadnych tajností.
  Katica prestane slúžiť. Niko ju navštevuje, chce sa zblížiť so sedliackym ľudom a ona sa chce dostať do vysnívanej vyššej spoločnosti. Ich láska raní Páska Bobicu, ktorý povie Nikovi o Katicinom sľube. On jej však odpustí a ich vzťah sa prehlbuje. Isté pochybnosti v ňom vyvolá rozhovor s priateľom Zandomem.
  Zandome má racionálny pohľad na vec, odhovára Nika od svadby so ženou z nižšej vrstvy. Rozhodne sa otvoriť mu oči. Paškovi nájde službu, aby si zarobil peniaze a opäť si tak získal lásku Katice.
  Zatiaľ, čo v dedine vrcholí oberačka, u Zorkovicov majú vážne problémy so šorom Ilijom, ktorý dostal zápal pľúc. Bolo to s ním také vážne, že si dal zavolať svoju dcéru Doricu z kláštora. Niko pravidelne navštevuje chorého šora Iliju a pomaly začína mať Doricu radšej ako Katicu. Raz sa Niko znovu vybral pod Grabovnik navštíviť Katicu. Tá však nebola doma, a tak ho prijala jej matka, stará Jera. V rozhovore s ňou sa Niko nielenže dozvie, že ľudia nesúhlasia s jeho vzťahom ku Katici, ale že ho zaň odsudzujú, čo je v rozpore s jeho plánom získať si ich priazeň, a preto sa Katici odcudzuje.
  Šora Anzula si všíma synovu dilemu, pre ktorú z dievčat sa rozhodnúť, a preto zorganizovala slávnostný obed na počesť vyzdravenia šora Iliju, ktorý mala pripraviť Dorica, aby predviedla svoju zručnosť a zaujala Nika. Niko sa slávnosti potešil a bavil sa, až kým neprišla samotná Katica, ktorú Anzula na obed zámerné pozvala.
  Niko porovnáva obe dievčatá a uvedomuje si, že si nikdy nebudú rovné. Katica sa cíti ako votrelec, naopak Dorica sa správa prirodzene a kultivovane.
  Katica vycíti Nikovu odmeranosť a všetko vrcholí výbuchom jej žiarlivosti a vykričala Nikovi, že sa s ňou nemal zahrávať a s plačom odišla domov.
  Láska Nika a Katice sa definitívne končí.
  Obaja sa trápia. Katica sa stále hnevá, má pocit, že sa všetci proti nej sprisahali. Niko sa trápi pre myšlienku, že jeho city ku Katici neboli také ozajstné, ako si myslel, čím Katici ublížil. Zdôveril sa s tým Zandomemu, ktorý mu teraz predostrel svoje plány s Paškom Bobicom. Ten prichádza z mesta a dostáva sa mu veľkej úcty. Neváha a vidiac, že sa Katicin a Nikov vzťah rozpadol, zveruje sa so svojimi úprimnými zámermi starej Jere a je ochotný si Katicu zobrať za ženu.
  Pod Grabovnikom sa dlho nezaoberali Katiciným problémom, pretože Mate sa začal sťažovať na bolesť v boku. Doktor po vyšetrení zistil, že má rakovinu a nedá sa mu pomôcť. Všetci v okolí smútia. Uvedomujú si, že s Matem nezomiera len hlava beracovskej rodiny, ale končí sa tým éra patriarchizmu v dedine.
  Mate sa na smrteľnej posteli snaží dohovoriť Katici, aby sa už nehnevala na Nika a súhlasila s Paškovou ponukou stať sa jeho ženou. Mate sa lúči s celou svojou rodinou a taktiež s Dubčićovcami. Na záver ešte požehnáva Nikovmu vzťahu s Doricou.
  Mate napokon zomiera a celá rodina za ním žiali. Mateho smrťou vymiera posledný sedliak, ktorý bol vo svojom dome naozajstným gazdom.
  Katica a Niko – každý si našiel partnera z vlastnej vrstvy – zemania, buržoázia aj težakovia môžu žiť v symbióze ale rozdiely medzi jednotlivými vrstvami sa však nedajú prekonať.