Preskočiť na obsah

Martina Orosová, Henrieta Žažová – Košická citadela

    Kniha „Košická citadela“ od autoriek Martiny Orosovej a Henriety Žažovej je zameraná na jedinečný historický monument, ktorým je Košická citadela. Tá bola postavená na príkaz cisára Leopolda I. Habsburského v rámci zabezpečenia obrany Košíc a posilnenia protitureckej obrannej línie. Práca podrobne opisuje architektonické, historické a vojenské aspekty citadely, ktorá mala hviezdicovitý tvar a bola tvorená piatimi bastiónmi. Detailne sa venuje aj jej významu v rámci vojenských dejín, kedy v roku 1682 z nej povstalci Imricha Thökölyho dobyli mesto. Navyše, kniha približuje aj postupné ničenie citadely a jej zánik, ktorý sa stal v dôsledku systematického rozoberania murovaných konštrukcií a druhotného využívania materiálu na nové stavby. Pri archeologickom výskume v roku 2010 boli odkryté časti citadely, ktoré boli následne vyhlásené za archeologickú národnú kultúrnu pamiatku​​​​​​.

    Táto kniha je významným príspevkom k pochopeniu historického a architektonického dedičstva Košíc, a súčasne slúži ako dôkaz o dôležitosti zachovania a štúdia historických pamiatok. Je určená nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre širokú čitateľskú obec zaujímajúcu sa o históriu a architektúru.