Preskočiť na obsah

Mimi a Líza sa stretli s Chrontulienkov, Alexandra Salmela, Katarína Kerekesová, Katarína, Branislav JobusMoláková,

    Po prečítaní dvoch knižiek: Mimi a Líza, Chrontulienka, Riško nakreslil hlavné postavy z knižiek ako sa spolu stretli.