Preskočiť na obsah

Mor-ho! Samo Chalupka

    Báseň začína opisom slovenských poslov, ktorí prichádzajú do Ríma, aby cisárovi Konštantínovi ponúkli mier a priateľstvo. Cisár však mier odmieta a požaduje od Slovanov podriadenie sa a platenie tribútu. Slovania odmietajú cisárove požiadavky a radšej si volia boj.

    V nasledujúcej časti básne sa opisuje priebeh bitky medzi Slovanmi a Rimanmi. Slovania bojujú statočne a s odhodlaním, ale rímska armáda je početnejšia a silnejšia. Po ťažkom boji Slovania podliehajú a cisár Konštantín oslavuje víťazstvo.

    Báseň sa končí tragicky, ale zároveň oslavuje hrdinstvo a odhodlanie slovenských bojovníkov. Aj keď prehrali bitku, nezlomili sa a ich duch a túžba po slobode zostali živé.