Preskočiť na obsah

Mŕtve dievča neklame

    Hlavnou postavou je hannah ktorá sa rozhodla spáchať samovrahždu  ale nikto nevie prečo.
    Druhou hlavnou postavou je Clay Jensen. Jedného dňa objaví pred domom zvlášťnu škatuľu s niekoľkými magnetofónnými páskami. Pások je tam sedem, hlas v páskach patrí hannah ktorá mala trinásť dôvodov prečo spáchala samovraždu. Krabica má kolovať k trinástimi ľuďom aby si vipučuli kazety. Jedna kazeta je totiž o nich. Ku kazetám je aj mapa.