Preskočiť na obsah

Na konci naozaj obaja umrú

    Autor: Adam Silvera
    Kniha je neskutočne silným dielom, ktoré dokáže emotívnou stránkou zaujať každého, kto túto knihu číta. Autor dôkladne rozvíja témy strát, lásky a zmierenia s koncom života. Dielo mi ponúklo priestor na zamyslenie sa nad vlastnými hodnotami a vzťahmi, životom a jeho tragickými okamihmi. Kniha na mňa pôsobila aj ako zrkadlo reality, ktorá je okolo nás. Autor čitateľov vedie svojím spôsobom k pochopeniu a akceptovaniu smrti. Postavy boli veľmi prepracované až do posledného detailu a ich konflikty mi otvorili priestor na vlastné zamyslenie nad životom. Podľa mňa ide o krásnu knihu, ktorá bola pre mňa obohacujúcim záážitkom, ktorý na núti pozerať na moje vzťahy a svet s väčším pochopením.