Preskočiť na obsah

Nejbohatší muž v Babylóně

    “Nejbohatší muž v Babylóně“ je kniha, ktorá nás má za cieľ naučiť o princípoch financií, tvorbe bohatstva a dosahovaní finančnej nezávislosti vďaka mnohým príbehov a múdrych rád z obdobia starovekého Babylónu.Aj napriek tomu, že táto kniha bola prvýkrát vydaná v roku 1926, jej a rady sú použiteľné aj v dnešnej dobe.
    Prvý a možno najdôležitejší princíp, ktorý sa v knihe asi tak najčastejšie zdôrazňuje, jepravidelne ukladať časť svojich príjmov.Najčastejšie je spomínané, že je nevyhnutné, aby sme si pravidelne odkladali aspoň 10% svojich príjmov na budúce investície.Toto nám umožňuje budovať svoje bohatstvo a zabezpečiť si finančnú stabilitu a slobodnosť v budúcnosti. Ďalším dôležitým princípom je múdrosť a vedieť investovať. Kniha sa nás snaží naučiť, že investície by mali byť múdre a uvážlivé. Máme hľadať príležitosti na znásobovanie svojich financií, ktoré sú spoľahlivé a hlavne bezpečné,pretože dnes je kopec vecí ktoré nás ľahko vedia pripraviť o peniaze. Tieto investície by mali byť založené na znalosti a poradenstve skúsených ľudí v oblasti financií,preto si myslím,že je veľmi dobré nájsť si kruh takýchto ľudí a poberať znalosti od nich. Tretím dôležitým bodom bohatstva je zodpovednosť za svoje financie. Autor v knihe zdôrazňuje, že je našou povinnosťou venovať pozornosť svojim financiám a riadiť ich s múdrosťou a hlavne predovšetkým disciplínou. To znamená, že by sme mali vedieť, ako efektívne spravovať svoje výdavky a investície a snažiť sa neísť do zbytočných strát a nerozfliakať peniaze ktoré si zarobíme.
    Kniha nás tiež učí o dôležitosti vzdelávania sa v oblasti financií. Autor zdôrazňuje, že aby sme dosiahli finančnú úspešnosť, tak sa musíme neustále vzdelávať a získavať nové znalosti a schopnosti v oblasti financií. Toto vzdelávanie nám pomáha lepšie pochopiť princípy investovania financií a dosiahnuť finančný úspech.
    V závere môžem skonštatovať, že nám knižka može poskytnúť cenné informácie o riadení financií a tvorbe bohatstva, ktoré sú aktuálne aj v dnešnej dobe. Tieto princípy nám môžu pomôcť dosiahnuť finančnú nezávislosť a úspech vo vlastnom živote, ak sa ich naučíme a použijeme ich s múdrosťou a disciplínou.