Preskočiť na obsah

Noqčná mora Grázlika Gaba

    1) Grázlik Gabo s drzím Dávidom si rozprávali strašideľné historky.V tom tam prišiel Gabov brat Vilko.Gabo ho nechcel vo svojom bunkre.Lenže Gabova mama mu to dovolila.Gabo povedal, keď sa v noci budeš báť, tak si ma nepraj! Gabo rozprával ďalej historky.Večer, keď všetci spali,sa Gabo prebudil a bál sa tých historiek, ktoré si cez deň hovorily. Bál sa tak veľmi,že musel spať s mamou.
    2)Žiaci piatej A si do školy nosili len sladkosti. Preto pán riaditeľ si zakázal nosiť sladké do školy.Po dvoch rokoch sa vrátila do školy Uršula a prehladávala žiakom boxe. Keďže Gabo chodí do piatej A nejedol nič iné ako sladké, tak sa snažil sladké prepašovať v rukávoch. Lenže Uršula nebola hlúpa a každé sladké čo našla dala do dózy. Lenže raz, keď Gabo mal hodinu a bol ešte na záchode, tak čul nejaké zvuky. Vyšiel von zo záchodu a čo nevidí. Uršulu ako zjedla všetky sladkosti. Uťekal rýchlo za riaditeľom a povedal mu to.Uršulu vyhodili a znovu bolo všetko tak ako predtým.
    3)Keď bol deň matiek, Gabo dostal super nápad. Chcel mame kúpiť čokoládu, ale nemal peniaze.Na druhý deň, keď bol deň matiek, nemal Gabo nič pre mamu. Vtom si vzpomenul, že mame sa zlomil zmeták. Zobral zo zlomeného zmetáku tyč a dal na tyč handru. Bole ešte len ráno a mama nebola ešte spala. Vilka napadlo, že spraví mame raňajky do postele. Gabo to počul a chcel jej tiež spraviť raňajky do postele. Preto sa z Vilkom predbiehali a šli rýchlo po schodoch hore. Do spálne prišli naraz, šťuchali sa a vyliali raňajky na mamu.Gabo jej podal zmeták s handrou, aby si to umyla.