Preskočiť na obsah

Poškoláci, Gabriela Futová

    Čitateľský denník
    Autorom tohto diela je Gabriela Futová, ktorá píše krásne detské príbehy a rozprávky. Táto kniha sa volá Poškoláci, druh tejto knihy je epika a žáner príbeh.
    Príbeh sa odohráva v škole, no neskôr aj u Šárky doma. Celý príbeh sa odohral počas školského roka. Poškoláci sa snažia učiteľov vyprovokovať svojim vzhľadom, zlými známkami, ale keď spoznali Šárku, chceli, aby im dokázala, že je odvážna. V príbehu rozpráva rozprávač a postavy v 3. osobe, kniha je písaná v chronológii, má 142 strán a nie sú v nej označené kapitoly. Hlavná postava Šárka je tínedžerka. Je veľmi múdra, milá a tiež ústretová. Občas neovládne svoj hnev. Veľmi ju baví vzdelávať sa a veľmi rada sa so špeciálnymi udalosťami rozpráva s jej kamarátkov- so Sisou. Vedľajšou postavou je napríklad pani učiteľka Machová, ktorá Šárku nemá rada. Rada rozdáva deťom zlé známky a trvala na tom, aby Šárka zostala do konca školského roka po škole. Kniha bola o tom, ako sa Šárka dostala medzi poškolákov a ostatní z tej bandy chceli, aby im dokázala, že je odvážna. Neskôr sa s nimi začne kamarátiť a zažívať dobrodružstvá, ako napríklad pokúsiť sa dostať tri päťky, ukradnúť školníkovi kľúče, no čerešničkou na torte je nocovanie v škole. Zaujímavým citátom je veta, ktorú povedal Riki na strane 31:,,Ja len, že keby si mi dala doučko, možno by som nemusel opakovať ročník“. Vety v knihe majú rôznu dĺžku, druhy viet sú: oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia, zvolacia a príbeh rozpráva hlavná postava Šárka. V tejto knihe sa používa spisovná slovná zásoba, ale občas sa objavia vulgarizmy. Jazykový štýl v tejto knihe je umelecký, vydavateľstvo tejto knihy sú Mladé letá a táto kniha bola vydaná v Bratislave. ISBN tejto knihy je 978-80-10-02218-2 a rok vydania je 2012.