Preskočiť na obsah

Randall Munroe – What If? 2

    Kniha What If? 2, slovensky Čo Keby? 2, je druhou častou série What If?. Kniha je zbierkou serióznych vedeckých odpovedí na zdanlivo absurdné, hypotetické otázky. Randall Munroe, bývalý vedec pre NASA, v knihe podáva rôzne oblasti vedy (od matematiky cez fyziku až po biológiu) s humorom tak, aby zaujali aj človeka, ktorý sa o vedu nezaujíma. Nájdete tu odpovede na otázky, ako napríklad „Bolo by nebezpečné stáť vedľa objektu, ktorý má 0 Kelvinov?“, „Koľko by trvalo prísť autom na koniec viditeľného vesmíru?“, ale aj niečo naoko jednoduchšie, ako napríklad „Je vesmír horúci alebo studený?“ a „Ako voňajú hviezdy?“. Väčšina odpovedí je dôkladne rozpísaná na niekoľko strán, podložená vedeckými faktami, a doplnená humornými ilustráciami v štýle autorovho online komiksu XKCD.
    Kniha nemá príbeh, je rozdelená na 64 (navzájom nenadväzujúcich) kapitol odpovedajúcich na otázky podrobne a 8 kapitol, v ktorých sú odpovede len pár viet dlhé.
    Otázky v knihe by sa dali rozdeliť na 2 kategórie: 1. „Čo by sa stalo keby…?“ alebo „Čo ak by sme…?“ a 2. „Koľko…?“ alebo „Ako dlho…?“. Mne osobne sa viac páči 1. kategória, pretože odpovede v nej sú často napísané formou krátkeho príbehu. V druhej kategórií ide skôr o vypočty a teoretizovanie, avšak vďaka autorovmu štýlu písania sú aj tieto časti zábavné.
    Knihu som čítal v angličtine, jednak pre rozvíjanie mojich jazykových schopností, ale tiež preto, že väčšina vtipov stráca pri preklade do slovenčiny význam.