Preskočiť na obsah

Satanizmus v 21. storočí – Sebastián Jahič

  Satanizmus v 21. storočí
  Sebastián Jahič

  Jedná sa o knihu objasňujúcu dej , celkový vývoj a chápanie spoločnosti slova satanizmus.

  Kniha opisuje jej vývin od začiatku rokov 1966 kedy začal jej prepuk v podobe kalifornskej cirkvi . Ide o náučnú no zároveň aj filozofickú knihu ktorá opisuje a vysvetľuje čitateľovi deje ,incidenty a celkove chápanie i náuku o tejto viere. Od tohto roku sa v knihe opisuje množstvo incidentov ,ako sú vraždy a iné obety. Prvý praktikanti satanizmu čiastočne nepochopili kázanie a vieru satanizmu (slová autora). Aj vedúci klanu v tej dobe si pravidla a kázanie upravil podľa svojej mienky a svojich vlastných myšlienok a úplne sa odpútal od hlavných bodov . Môžeme v nej nájsť aj originálne pravidlá alebo texty ktorými sa satanisti majú viesť . Nekáže zabíjať ani nijako ublížiť , chápanie ľudí satanizmu sa zmenilo kvôli chybe v interpretácii predstaviteľov. Ako sa vyvíja svet vyvinul sa aj satanizmus a jeho kulty. Po nástupe internetu a počítačov sa satanizmus rozšíril. Je mnoho stránok ktoré v sebe doteraz uchovali texty ,recenzie a skutky niektorých z kultov. Kulty videli príležitosť v internete a stránok aby našli nových čitateľov či členov. Čitateľ má možnosť v knihe nájsť aj zdroje alebo stánky z ktorých čerpal toto poznanie ale aj rôzne symboly znázorňujúce bohov alebo božstiev ,ich znaky a opis .Pravým príkladom pre toto je Lilith ,prvá žena Adama ,ktorá sa po vyhostení a odmietnutí podriadením Adamovi ,zmení na bohyňu zla a pomsty .Znázorňuje sa rozdielne a jej presný opis je v knihe do detailu opísaný ,ako aj rituály ci modlitby k nej. Rituály sú ďalšia vec ktorú v knihe možno nájsť , aj obrady a slávenie satanizmu ako takého.

  Hlavnou myšlienkou tohto diela je však poukázať na vieru ako samotnú ako aj jej vysvetlenie a chápanie. Autor tejto knihy je vzdelaným muž ktorý sa vyzná do okultných náboženstiev. Priblížil verejnosti zmýšľanie celého náboženstva ako samotného ako aj čitateľom ktorých to zaujíma celú históriu a rozvoj tejto viery.

  Dôvod prečo som si vybrala túto knihu vôbec čítať je prostý. Chcela som pochopiť a poznať niečo nové ,internet by bol v tomto bode klamlivý. Taktiež ma to zaujímalo . Pri čítaní tejto knihy sa aj sám človek zamyslí nad jej vývojom a kázaním ,tak ako ja. Počas čítania som našla komfort s vlastnou vierou .V knihe je spomenuté ako mnoho ľudí nechápe a odsudzuje viery bez ich poznania o čom vlastne sú. Zväčša sa jedná kresťanstvo .Je to len poznámka mňa ako osoby ja ich vieru neodsudzujem tak prečo oni áno? Odlíšiť sa je normálne ale nie je to zámienka na odsudzovanie ,to iste opisuje aj kniha. AK človek nechápe kázaniu vzniknú nedorozumenie ,ako aj minulosti pri satanizme. Áno ,boli obete aj pri tejto viere a aj zločiny ktoré spáchali v minulosti .Hlavným dôvodom zločinov bol a stále aj je ľudská nechápavosť. Činy vykonané v minulosti sa nedajú odpustiť ani zabudnúť, jedine ak o nich neviete. Ale ak na ne neviete zabudnúť tak sa z nich treba aspoň poučiť ,do budúcna .Kniha opisuje minulosť ,zločiny ,vieru a kázanie .Slúži na poučenie .Preto som si ju vybrala a som rada že sa s vami môžem o to podeliť.