Preskočiť na obsah

Siedma noc, Ladislav Mňačko

  Ladislav Mňačko
  Siedma noc
  Skúsenosti a obžaloba jedného komunistu
  Ja osobne som sa rozhodla prečítať knihu zo žánru non-fiction o jednej z mnohých udalostí minulého storočia. Konkrétne kniha Siedma noc nám ukazuje prvých sedem nocí po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a aj to, ako československý ľud na túto situáciu reagoval.
  Nie náhodou som si vybrala knihu od slovenského spisovateľa Ladislava Mňačka, ktorý nám celý dej predostrel z pohľadu bežného občana, aj z pohľadu politického. Neraz je v príbehu spomínané aj obdobie Pražskej jari a jej zmyslu. Mňačko vo svojom diele rozoberá aj mnohé ďalšie historické udalosti a ich vplyv na momentálnu situáciu. Stavia Československo do postavenia zotročeného štátu, ale taktiež sa nebojí ho predostrieť čitateľovi ako samovinníka.
  Príbeh umožňuje čitateľovi vcítiť sa do duše človeka prvé dni po okupácii. Poukazuje na pocity zrady, sklamania, ale aj drobnej nádeje, že situácia ešte nie je celkom stratená. Rovnako čitateľ vidí aj konanie politikov v týchto dňoch. Celý príbeh je ponímaný ako autobiografia a zúčtovanie autora so svojím životom. Sám sa pokúsil uvedomiť si svoj podiel viny ako nadšeného komunistu na udalostiach, ktoré predchádzali okupácii.
  Kniha končí melancholicky spisovateľovou emigráciou do neďalekého Rakúska a jeho prosbou, aby tí, čo mohli, ostali so znásilneným, poníženým ľudom. Je cítiť Mňačkov žiaľ a zúfalstvo z celej situácie.
  Toto čítanie na mňa urobilo dojem a do určitej miery mi zmenila pohľad na vtedajší, ale aj dnešný svet. Sama si viac vážim odhodlanie a obetí ľudí, ktorí v tej dobe bojovali proti neľahkému režimu.
  Celá kniha pomerne podrobne opisuje veľmi dôležitú historickú udalosť, ktorá sa však pomaly vytráca z povedomia mladej generácia, ktorá o ňu dnes väčšinou zavadí len v učebniciach dejepisu. Podľa mňa by sa o týchto udalostiach malo viac hovoriť, lebo nie nadarmo sa hovorí, že kto nepozná minulosť, je odsúdený k jej opakovaniu.