Preskočiť na obsah

Staré Grécke báje a povesti – Prométheus Eduard Petiška

    Prométheus je potomok božského rodu Titánov ktorý hľadal na zemi niekeho ktorý by sa mu podobal. Raz vytvoril z hliny a dažďovej vody sochu človeka a za pomoci Pallas Atény ktorá mu vdýchla život vytvoril človeka. Prométheus ľudí naučil stavať domy, čítať, písať a počítať. Naučil ich aj ako porozumieť prírode. Zeus sa však nahneval na to že neuctievajú bohov tak zahasil všetky ohniská. Prométheus však pomohol ľuďom ale jeho čin Zeus potrestal. Zachránil ho Herákles ktorý išiel okolo.