Preskočiť na obsah

Statky zmätky – Jozef Gregor Tajovský

    Statky zmätky je divadelná hra, ktorá sa odohráva vo vidieckom prostredí, kde sledujeme príbeh dvoch rodín, Palčíkovcov a Ľavkovcov. Hlavným bodom záujmu je manželstvo ich detí, Ďura a Zuzky, ktoré je založené na pragmatických dôvodoch namiesto skutočnej lásky. Postupne sa vytvárajú napätia a nezhody medzi členmi rodín, čo vedie k dramatickým situáciám a konfliktom.

    V prvej časti príbehu sa Ďuro zasnúbi s Judkou Bielych, ale neskôr je odporúčaný Zuzke Kamenskými. V ďalšej časti sa neistota a nespokojnosť v ich vzťahu prehlbujú, pričom nevera a nevďačnosť vstupujú do hry. Postupom času sa konflikty ešte zhoršujú, keď Palčíkovci odmietajú prepísať majetok na Ďura a Zuzku. Nakoniec sa v záverečnej časti snažia členovia rodín vyriešiť svoje spory a napraviť veci, hoci s obmedzeným úspechom.