Preskočiť na obsah

Striga Gertrúda

    Dlhá noc pokryla dedinu tichom a temnotou, zatiaľ čo Gertrúda, miestna striga so dobrou náladou, sa skrývala v hustom lese. S jej čiernymi handrami a kučeravými vlasmi sa mihla medzi stromami ako tieň, pripravená vykonať svoje temné kúzla. Plány na tú noc boli zlé, rovnako ako všetko ostatné, čo sa dotkla. Mala v úmysle znečistiť prameň, z ktorého ľudia v dedine čerpali vodu, a spôsobiť tak chaos a utrpenie.
    Pre Gertrúdu to bolo len ďalšie zábavné predstavenie v hre, ktorú hrala so svojimi obeťami. Avšak, keď konečne dorazila k prameni a začala hovoriť jej zaklínadlo, stalo sa niečo neočakávané. V tej chvíli, keď mala dokončiť svoje kúzlo, zasvietilo svetlo z neba a Gertrúda sa zľakla. Zablúdila do hniezda vtákov, ktoré bolo ukryté medzi konármi stromov. V tom okamihu, keď sa jej zaklínadlo nepodarilo lebo ho omylom prerušila, sa z hniezda vynoril hnev a let vtákov. Rozmazané oči, škrabance a pichanie boli dôkazom, že niečo nebolo v poriadku. Gertrúda cítila, ako sa v jej vnútri miešali pocity znechutenia a zúfalstva. Jej zlý úmysel sa obrátil na ňu a teraz bola to ona, kto trpel. Kým sa snažila zbaviť vtákov, ktorí na ňu útočili, voda z prameňa začala jasne žiariť. Zúfalá Gertrúda sa pokúsila zastaviť svoje zlyhanie, ale bolo už neskoro. Keď sa postavila a pozrela na prameň, zistila, že nie je znečistený, ale zázračný. Prameň sa zmenil na liečivý elixír. Ľudia v dedine, ktorí trpeli rôznymi ochoreniami, začali okamžite piť z prameňa a ich zdravie sa zázračne zlepšovalo. Gertrúda sa zhrozene pozerala na túto premenu a začala chápať, že kúzla môžu mať aj iné účinky, než zlé. Od tej chvíle sa rozhodla používať svoje schopnosti na dobro a pomáhať ľuďom v núdzi. Zo strigy sa stala obľúbenou bytosťou v dedine, ktorá sa snažila napraviť chyby minulosti a priniesť dobro do zlých čias. A tak Gertrúda, tá, ktorá sa kedysi nazývala blbou strigou, našla svoje miesto vo svete plnom zázrakov a nádeje. Keďže sa Gertrúda rozhodla používať svoje schopnosti na dobro, začala pracovať s miestnymi obyvateľmi na riešení ich problémov. Pomáhala liečiť chorých, ochraňovala dedinu pred zlými bytosťami a učila ľudí, ako si chrániť svoje domovy pred temnými silami. Jej zmena nebola ľahká, pretože niektorí ľudia v dedine si ešte stále pamätali jej minulé zlomyseľné činy. Avšak postupne si Gertrúda získavala ich dôveru a úcta, až sa stala neoddeliteľnou súčasťou komunity. Svoje nové poslanie brala veľmi vážne a neustále sa snažila zdokonaliť svoje schopnosti a použiť ich na dobro a nádej všetkých. Pomaly, ale isto, sa dedina začala meniť na miesto plné lásky, solidarity a nádeje. Aj keď bola Gertrúda kedysi považovaná za strigu so zlými úmyslami a zlými plánmi , teraz bola obdivovaná ako ochrankyňa a liečiteľka. Jej príbeh slúžil ako príklad toho, že aj tie najtemnejšie bytosti môžu nájsť cestu k svetlu a napraviť svoje chyby. A tak žila Gertrúda dlho a šťastne, prežívajúc každý deň so záväzkom pomáhať ostatným a prinášať svetlo do každého temného kúta svojho sveta. Aj keď Gertrúda našla svoje miesto vo svete a bola obdivovaná v dedine, nezabudla na svoju minulosť. Vedela, že jej zmena nie je nikdy úplne dokončená, a preto sa neustále snažila pracovať na svojom vnútornom raste a zmierení s minulosťou. Jedného dňa však prišla do dediny skupina turistov, ktorí priniesli so sebou noviny o ďalšej hrozbe, ktorá hrozila svetu. Temné sily sa znovu zdvihli a ohrozovali rovnováhu medzi dobrom a zlom. Gertrúda cítila že musí zasiahnuť a pomôcť ochrániť svoju dedinu aj celý svet pred touto novou hrozbou. Vydala na cestu, ktorá ju zaviedla do neznámych končín a na boj so zlom. Jej odvážnosť a múdrosť sa jej zišli k prekonaniu mnohých prekážok, ktoré sa im postavili do cesty. Po dlhej a náročnej bitke sa im nakoniec podarilo poraziť temné sily a obnoviť pokoj a harmóniu vo svete. Gertrúda si uvedomila, že aj keď sa jej minulosť môže zdať temná a bolestivá, ale môže slúžiť ako silná motivácia a posilniť jej odhodlanie bojovať za dobro.
    Jej príbeh sa stal legendou, ktorá prežila v pamäti ľudí ako príklad sily, odvahy a zmierenia. A tak Gertrúda, kedysi temná striga, sa stala svetlom a nádejou pre celý svet.