Preskočiť na obsah

Svätopluk

    Svätopluk (Ján Hollý)

    Svätopluk vydal Rastislava Nemcom, ktorí ho oslepli a uväznili. Neskôr uväznili i Svätopluka. V temnici Svätopluk ľutujem, že sa stal kráľom a predstavuje si, ako by slobodne žil, keby bol pastierom oviec pod Tatrami. Karolmanovi sa vo sne Boh prikáže oslobodiť Svätopluka a vrátiť mu kráľovskú berlu Rastislava. Oslobodí ho za cenu zrady, musí spolupracovať s Nemcami. Aby zväzok bol pevnejší, sľúbi mu svoju dcéru Adelaidu za ženu. Svätopluk súhlasí. Slováci na čele so Slavomírom sú skamaní zradou toho, v ktorého dúfali. Svätopluk zotrváva u Karolmana, ktorý na počet budúceho zaťa organizuje rytierske hry a hostinu. Na nej svätopluk hovorí o pôvode Slovanov, ktorí do Európy prišli z bohatej Indie. Ušli pred povodňou. V novej vlasti sa museli brániť mnohým nájazdom bojovných národov, cenili si mier, slobodu, pracovali na svojom, mali v úcte hosťa. Po útočníkoch zostali len mená v histórii, ale Slovania pretrvali. Karolman Svätoplukovi daruje zbroj, najkrajší je štít. V novej zbroji sa Svätopluk pripojí k nemeckým-baborským vojskám, tiahnu na Dunaj. Černobog rozvodní Moravu, ale Svätopluk dáva rozkaz prekonať rieku. Stavajú plte a Svätopluk s polovičkou vojska útočí na Devín. Predstupuje pred Slavomíra a informuje ho o zámeroch Karolmana navrátiť mu kráľovskú hodnosť a dať mu Adelaidu za ženu. Slováci mu ponúkajú kráľovskú barlu, ale musí v boji proti Nemcom osvedčiť, či si ju zaslúži. Svätopluk sa rozhodne zostať pri svojich rodných. Posiela posla za Britvaldom s otázkou, či sa vzdajú, alebo chcú boj. Britvald zvoli boj. Nastáva posledná bitka. Svätopluk hrdinsky bojuje a má pomoc i na nebesiach. Svätý Cyril prosí Pána Boha o pomoc. Jeho prosby sú vyslyšané. Svätopluk porazí v osobnom súboji Britvalda a plní Božiu vôľu založí veľké kráľovstvo Slovákov. Paralelne s činmi ľudí vstupujú di deja bohovia. Kresťanský Boh nevystupuje priamo v deji, usmerňuje však činy ľudí, oznamuje im svoju vôľu vo sne, posiela anjela strážneho. Boh vyslyší prosby Cyrila a dá zvíťaziť Svätoplukovi nad Britvaldom.