Preskočiť na obsah

Svetlo načelníka Hatueia

  Názov knihy : svetlo náčelníka Hatueia
  Autor: Rudo Móric
  Hl. postava: Hatuey odvážny, kubánsky náčelník
  Vedľ. postavy: členovia kmeňu
  Dej: Začal boj proti španielskej kolonizácií v 16. stor. Hatuey a jeho kmeň čelili náporu španielskych dobyvateľov, ktorí prinášali nespravodlivosť a utláčanie.
  Hatuey viedol boj za svoj ľud a kultúru ,snažiac sa brániť svoje územie pred inváziou . Konči to tragicky pretože Hatuay bol zajatý a popravený. Nakoniec sa príbeh stal symbolom hrdinstva v tvári koloniálnej nadvlády.