Preskočiť na obsah

Tajný pes Bello Bond- Kto uniesol žriebä Faraóna?

    Jedného dňa sa deti išli pozrieť na žriebätá. Nechali tam svojho psa Bella Bonda. Raz v noci Bello Bond prišliel za nimi naspäť. Zavolal ich do stajní a žriebätá tam neboli. Lux zavolal a povedal majiteľom že im niekto ukradol žriebätá. Na ďalší deň tento prípad bol aj v novinách. Deti s Bellom Bondom sa začali pozerať na tom mieste kde sa to udialo, či nenájdu niečo podozrivé . Našli stopu, a to podozrivého muža, ktorý rozprával o koňoch. Bello Bond a Lux ho prenasledovali. Prišli ku zničenému karavanu, kde bol aj voz pre kone. V tom voze boli ukradnuté žriebätá. Lux ich chcel zachrániť, no muž ho chytil a dal ho do vozu ku žriebätám. Rýchlo poslal Bella Bonda za Linou a Bastianom. V malom voze sa tesnil Lux so štyrmi žriebätami . Lina a Bastian prišli na miesto, no už bolo neskoro. Našťastie Bello Bond Luxa vycítil. Zastavil voz a vyslobodili Luxa so žriebätami. Bello Bond si poradil s mužom a dal mu príučku. Prišli za majiteľmi, no zistili že oni chceli zabiť žriebätá. Tak teraz sa starý majiteľ musí starať o žriebätá. Keď že deti boli statočné a zachránili žriebätá ich majiteľ im daroval jedno žriebä. Deti boli šťastné, že majú takého šikovného psíka.