Preskočiť na obsah

The Queen ´s gambit

    The Queen ´s gambit ( Walter Tevis)

    Beth a jej mama mali autonehodu. Beth sa v ôsmych rokoch dostane do detského domova. V detskom domove si nájde kamarátku Jalenu, ktorú brala ako vlastnú sestru. Jedného dňa na matematike ju učiťeľka poslala umyť špongiu na tabuľu. A keď šla do školského kabinetu, videla tam školníka, ktorý hral šach. Beth šach nikdy nevidela, a preto je zaujímalo, ako sa hrá. Beth každý deň chodila za školníkom a pýtala sa, ako sa šach hrá. Školník nebol veľmi priateľský, ale Beth bola neodbytná. Keď jej školník vysvetlil pravidlá, Beth pomocou liekov na upokojenie, ktoré im dávali opatrovníci, si Beth dávala vždy pred spaním. Pomocou tieňa, ktorý bol na strope zo stromov si predstavila šachovnicu a v mysli hrala šach. A za pár dní opäť šla k školníkovi, hrali spolu šach a Beth vyhrala. Školník zavolal profesora zo šachovej školy, Beth a Profesor spolu hrali šach a Beth opäť vyhrala. Profesor šiel za riaditeľkou detského domova a povedal jej aký má Beth dar. Riaditeľka schválila , aby Beth šla na jeden deň s profesorom do školy a hrala tam so študentami šach. Beth hrala s desiatimi študentami naraz šach, niektorí prehrali a druhí sa vzdali. O pár rokov neskôr si Beth adoptoval jeden manželský pár. Jej adoptívny otec nebol často doma, pretože chodil na služobné cesty. A jej adoptívna mama bola nezamestnaná. Jedného dňa keď Beth a jej mama boli nakupovať v obchode, Beth videla na stojane šachovnicu a časopisy ako sa stáť šachistom, ale jej matka jej to nedovolila, pretože jej povedala, že šach je len pre mužov a chlapcov a nie pre mladé dievčatá. Beth sa za niekoľko dní prihlásila na šachovú súťaž kde boli aj profesionálny hráči, a aj tých porazila. Keď Beth doniesla domov peňažnú výhru, jej matka sa veľmi potešila, pretože jej manžel ich opustil. Alna jej matka sa spýtala Beth, či sa za takéto podobné súťaže platí, ak vyhrá, a Beth prikývla hlavou že, áno. Tak napokon ju Alna prihlásila ešte aj do iných šachových súťaži a kúpila jej aj šachovnicu a časopisy o šachu. Každú jednu súťaž, do ktorej sa prihlásila, vyhrala.