Preskočiť na obsah

The song of Achilles- Madeline Miller

  The song of Achilles (Spev o Achillovi) je historicko-romantický román, ktorý sa odohráva v čase trójskej vojny. Hlavná postava (Achilles) je poloboh, syn Bohyňe Tetis, a druhá hlavná postava (Patroklos) bol princ, ktorý potom ako náhodou zabil človeka, bol vyhnaný z kráľovstva.

  Príbeh Achilla rozpráva jeho najbližší priateľ Patroklos, syn Menoita z Opunta. Patrokla poslali do exilu ku kráľovi Peleovi, kde vyrastá spolu s jeho synom Achillom. Keď Paris unesie Helenu zo Sparty, vypukne Trójska vojna, do ktorej odchádzajú obaja priatelia a spolu v nej aj obaja zahynú.

  Achillové posolstvo o jeho boji v tróji a následný pád tróje sa vyplní, potom ako Achilles zabije Hektora, aby pomstil Patrokla za jeho smrť.

  Následne, Achilles zomiera po vyplnení posolstva o tom, keď zahynie Hektor, zahynie aj on.

  Po Achillovej smrti, prichádza jeho syn Pyrha, ktorý následne pomstí svojho otca, iba v jedenástich rokoch.

  Posledné prianie Achilla bolo, aby bol spolu pochovaný s Patroklom…najmä proti Pyrhovým námetom, Tetis napíše Patrokla na Achillov náhrobný kameň, aby mohli byť spolu aj po smrti.