Preskočiť na obsah

Tigrí tím – Gladiátorov zlatý poklad

    Túto knihu som si vybrala preto lebo, ma zaujala. Na tejto knihe sa mi najviac páčilo, že je to s rímskou tematikou. Postavy ktoré sa mi najviac páčili na príbehu sú: Patrik, Bea a Luk. Páčilo sa mi na nich to, že boli veľmi odvážni a ničoho sa nebáli. Postavy ktoré sa mi v príbehu nepáčili bola učiteľka ktorá im nič neverila a gladiátori z ktorých išiel strach. Scénka ktorá sa mi najviac na príbehu páčila bola o tom, ako sa objavili v rímskom mestečku, kde začali bojovať s gladiátormi aby získali mince ktoré zakopal gladiátor, ktorý ich ukryl v soche. Ďalej sa mi na príbehu veľmi páčilo to, ako im nikto neveril keď sa objavili opäť v reálnom svete a jediný kto im veril bol pán profesor. Taktiež sa mi na príbehu páčilo to, ako bol celý príbeh založený na magickom obraze. Kone tam lietali a sochy sa hýbali. Najviac v tomto príbehu ma motivovalo to, že aj keď mali ťažké prekážky sa nevzdávali a bojovali ďalej aby získali to čo chcú. Na príbehu sa mi najviac nepáčilo že na to aby získali mince ktoré gladiátor zakopal, boli vystavení nebezpečenstvu a to takému, že museli bojovať s gladiátormi a zvieratá sa rozbehli proti ním. Na tomto príbehu by som zmenila najviac to, aby keď sa vrátili naspäť do reality, aby im všetci viac verili a nie aby boli potrestaní. Z tohto príbehu som si odniesla to, že sa netreba nikdy vzdávať. Určite by som si túto knihu prečítala aj druhýkrát. Bola zábavná, dobrodružná, napínavá, poučná a kreatívna.