Preskočiť na obsah

Valaská škola mravúv sloboda

    Báseň ktorú som si prečítala bola Katoliko-Politik má dobré svedomí i dobré mravy z knihy Valaská škola mravúv stodola od Hugolína Gavloviča. Knihu som mala zadanú ako povinné čítanie v škole, a za úlohu si prečítať 10 básní a vybrať si moju obľúbenú. Všetky básne som si vybrala náhodne, ale najviac z nich sa mi zapáčila táto preto žehovorí o kresťanoch a ich dobrom svedomí. V básni je napísané že Katolícky politik má vždy čisté svedomie a snaží sa vyhýbať zlým činom lebo sa riadi podľa svätého písma. Je opísanýako bezhriešny človek ktorý má iba dobré vlastnosti, napríklad to že je vždy spravodlivý a vie vždy určiť čo je dobrý a čo je zlý skutok alebo že koná iba na základe svojhon čistého svedomia a nedá sa presvedčiť na nič zlé. Aj keď nie som politik, po prečítaní básne som sa zamyslela nad tým ako sa správam k druhým ľuďom a všeobecne k svojmu okoliu. Aj keď som kresťanka, niekedy mám problém sa riadiť presne podľa Božích prikázaní, a väčšinou si to ani neuvedomím, a preto si teraz chcem zlepšiť svedomie, a následne aj svoje skutky. Vykonávať dobré skutky vie byť ťažké, hlavne keď máme pocit že ten zlý skutok nám viac v tom danom momente vyhovie alebo nám naň netreba toľko námahy, ale myslím si že je dobré aby sa každý človek raz za čas nad sebou a svojím správaním zamyslel, a snažil sa stať lepším človekom. Verím, že keby si každý človek dal tú námahu, svet by sa určite stal lepším miestom.