Preskočiť na obsah

Vnútorné Lekárstvo

    Túto knihu som si vybrala najmä preto, lebo to je učebnica v ktorej je stručne a odborne zhrnuté všetko, čo sa vnútorného lekárstva týka. Prinieslo mi to veľa poznatkov a pomáha mi pri učení biológie. Taktiež ma veľmi zaujali odborné a latinské názvy a o to viac ma baví čítať túto knihu a čerpať z nej nové poznatky. Vybrala som si ju hlavne preto, pretože je v nej obsiahnuté všetko od základných pojmoch cez opis časti tela. Taktiež tu je opísaných veľa chorôb, rôzne charakteristiky, metódy liečenia chorôb. Sú tu aj obsiahnuté poruchy, otravy rôznymi látkami, ale aj napríklad náhle príhody vo vnútornom lekárstve. V knihe sa nachádza a veľa obrázkov, ktoré sú pekne opísané a veľa rôznych opatrení čo robiť alebo ako liečiť určité choroby, poruchy alebo ako sa správať v určitých situáciach a vyhnúť sa rizikovým stavom. Ako som spomínala kniha mi našla veľa poznatkov, ale aj uľahčila učenie sa biológie, preto by som ju chcela odporučiť najmä tým, ktorý sa biológií venujú alebo ich baví.