Preskočiť na obsah

Vodník z Hámrov

    Táto povesť je populárna slovenská legenda, ktorá sa viaže k Spišským Hámrom a zámku v tejto obci. Obsah tejto povesti je:

    V dedinke Spišské Hamre, ktorá sa nachádza v blízkosti známeho Spišského hradu na východnom Slovensku, žil v minulosti starý zlatník menom Vondík. Bol to veľmi majetný muž, ale zároveň aj veľmi lakomý a chamtivý. Mal síce veľa zlata a majetku, ale nikdy sa s nikým nepodelil.Jedného dňa sa mu zjavil neznámy chudobný pútnik, ktorý sa ho opýtal na nejakého pokladu, ktorý by mu mohol pomôcť prežiť. Vondík mu však odmietol pomôcť a odohnal ho preč zo svojho domu. Pútnik však neodišiel prázdnych rúk. Zanechal Vondíkovi dar, ktorý sa zdal byť obyčajným kameňom. No keď si Vondík neskôr chcel tento kameň poriadne prezrieť, zistil, že sa z neho ozýva príjemná hudba. Pútnik v skutočnosti zanechal Vondíkovi kúsok prírodného zlata v podobe kameňa.Vondíkovi sa zlata na kameni veľmi páčilo a rozhodol sa ho uschovať. Doma však kamene našiel jeho sluha, ktorý si myslel, že je to iba obyčajný kameň, a hodil ho do rieky. Od tej chvíle sa voda v rieke začala meniť na zlato, a celá dedina Spišské Hamre sa stala bohatou. Vondík však nemal žiadny podiel na tomto bohatstve kvôli svojej chamtivosti a lakomstvu. Bol to práve ten kameň, ktorý pútnik zanechal, ktorý priniesol obyvateľom obce bohatstvo.