Preskočiť na obsah

William Shakespeare Hamlet

  Hamlet, tragédia od Williama Shakespeara, je považovaná za jedno z najvýznamnejších diel svetovej literatúry. Hra skúma témy pomsty, zrady, lásky a smrti, čím oslovuje univerzálne ľudské otázky a fascinuje publikum už stáročia.

  1. Postavy a dej
  Hlavnou postavou hry je Hamlet, princ dánsky, ktorý sa ocitá v zložitej situácii po smrti svojho otca a nástupe strýka Claudia na trón. Claudius si vzal Hamletovu matku Gertrúdu a Hamlet je presvedčený, že jeho strýko zavraždil jeho otca, aby sa stal kráľom. Hamlet sa ocitá v morálnom konflikte, zvažujúc, či sa má pomstiť za otcovu smrť. Jeho váhanie ho vedie k predstieranej šialenosti, čím sa snaží získať čas na rozlúštenie záhady a zbieranie dôkazov.
  Okrem Hamleta sú dôležitými postavami aj Ofélia, Hamletova milovaná, Polonius, Oféliin otec a kráľovský radca, Claudius, Hamletov strýko a kráľ, a Laertes, Poloniov syn.
  Dej hry sa odohráva na hrade Elsinor v Dánsku a je plný intríg, vrážd a nečakaných zvratov. Hamlet sa snaží odhaliť pravdu o otcovej smrti a pomstiť sa Claudiovi, avšak jeho váhanie a vnútorné boje vedú k tragickým následkom.

  2. Analýza postáv
  • Hamlet: Hamlet je komplexná a rozporuplná postava. Je inteligentný a vnímavý, ale zároveň váhavý a nerozhodný. Bojuje s morálnymi dilemami a vnútornými konfliktami. Jeho predstieraná šialenosť mu umožňuje skrývať svoje skutočné úmysly a zároveň mu dáva čas na rozlúštenie záhady otcovej smrti.
  • Ofélia: Ofélia je nevinná a oddaná Hamletova milovaná. Je zmätená a zranená Hamletovým správaním a nakoniec sa zblázni a utopí.
  • Claudius: Claudius je ambiciózny a bezohľadný muž, ktorý zavraždil svojho brata, aby sa stal kráľom. Je manipulatívny a pokrytecký a snaží sa zbaviť Hamleta.
  • Polonius: Polonius je mazaný a oportunistický kráľovský radca. Snaží sa kontrolovať svoje deti, Oféliu a Laerta, a manipulovať s Hamletom.

  3. Detailný rozbor aktov a scén:
  • Prvý akt: V prvom akte sa Hamlet dozvie o otcovej smrti a stretne sa s jeho duchom. Duch mu zjaví, že ho zavraždil Claudius. Hamlet sa rozhodne pomstiť.
  • Druhý akt: Hamlet predstieranú šialenosť a snaží sa odhaliť pravdu o otcovej smrti. Inscenuje divadelné predstavenie, ktoré zobrazuje vraždu kráľa. Claudius je z predstavenia rozrušený a Hamlet si uistí jeho vinu.
  • Tretí akt: Hamlet váha s pomstou a uvažuje o smrti a zmysle života. Ofélia sa zblázni a Laertes sa vracia do Dánska, aby pomstil smrť svojho otca.
  • Štvrtý akt: Hamlet sa dozvie o Oféliinej smrti a Claudius ho posiela do Anglicka, aby ho zabil. Hamlet unikne a vracia sa do Dánska.
  • Piaty akt: Hamlet sa stretne s Laertesom a v súboji ho zabije. Claudius sa snaží otráviť Hamleta, ale omylom otrávi Gertrúdu. Hamlet nakoniec zabije Claudia a sám umiera.

  4. Témy a motívy
  Hamlet je komplexná hra s hlbokými témami a motívmi. Medzi najdôležitejšie patria:
  • Pomsta: Hlavná téma hry je pomsta za otcovu smrť. Hamlet sa ocitá v moralnom konflikte, zvažujúc či je pomsta opodstatnená a aké následky môže mať.
  • Zrada: Zrada je ďalšou dôležitou témou hry. Hamlet sa cíti zradený svojím strýkom Claudiusom, ktorý zavraždil jeho otca a vzal si jeho matku
  • Láska: Láska hrá v hre dôležitú úlohu. Hamlet miluje Oféliu, avšak jeho vnútorné boje a váhanie ohrozujú ich vzťah
  • Smrť: Smrť je prítomná v celej hre. Hamlet sa zamýšľa nad zmyslom života, smrti a nad vlastnou smrteľnosťou

  Hamlet je nadčasová tragédia, ktorá oslovuje publikum aj dnes. Shakespeare v hre majstrovsky stvárňuje komplexné postavy a hlboké témy, čím kladie dôležité otázky o morálke, pomste a zmysle života. Hra Hamlet je bezpochyby jedným z najvýznamnejších diel svetovej literatúry a patrí medzi najinscenovanejšie hry na svete.