Preskočiť na obsah

Za koho ísť a iné prózy Božena Slančíková-Timrava

    Za koho ísť a iné prózy“ je zbierka próz od slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy. Táto zbierka predstavuje rôznorodé príbehy a literárne žánre, ktoré autorka v priebehu svojho života napísala.

    Hlavné dielo tejto zbierky, „Za koho ísť“, je krátky román, ktorý sa odohráva v dedinskom prostredí na Slovensku. Príbeh sleduje osudy mladej dievčiny Marušky, ktorá sa stretáva s ťažkými životnými rozhodnutiami a konfrontuje sa s tradičnými hodnotami a očakávaniami spoločnosti. Tento román je považovaný za jedno z najvýznamnejších diel Boženy Slančíkovej-Timravy a je často interpretovaný ako kritika konzervatívneho vidieckeho prostredia a úlohy žien v ňom.

    Okrem „Za koho ísť“ obsahuje zbierka aj ďalšie príbehy a poviedky, ktoré sa dotýkajú rôznych tém ako láska, rodina, a sociálna spravodlivosť. Božena Slančíková-Timrava sa vo svojich dielach často zameriavala na portrétovanie prostého vidieckeho života a ľudských osudov s jemným humorom a empatiou.

    „Za koho ísť a iné prózy“ je považovaná za jedno z vrcholných diel slovenskej literatúry a ukazuje šírku a hĺbku tvorivého talentu Boženy Slančíkovej-Timravy. Jej príbehy oslovujú čitateľov svojou autentickosťou, citlivosťou a schopnosťou zachytiť podstatu ľudského života.