Preskočiť na obsah

Zabudnutá legenda (Ann J. West (pseudonym) – Anna Kuchtová)

  Titul: Zabudnutá legenda
  1. Diel: Proroctvo
  Autorka: Ann J. West (pseudonym) – Anna Kuchtová
  Ilustrátorka: Martina Zelizňaková
  Grafická úprava: Miroslav Kulich
  Vydavateľstvo: Knihu v roku 2023 v spolupráci s Publico.sk
  © Anna Kuchtová

  Toto dielo patrí mladým talentovaným študentkám z Košíc, kamarátkam – Anne a Martinke, ktoré knihu v štrnástich rokoch napísali a ilustrovali, bolo to v období pandémie, kedy väčšinu svojho času trávili nad PC, najmä z dôvodu dištančnej výučby. Bolo mi veľkým potešením sa s oboma stretnúť 27.3.2024 u nás na besede v Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, v Kežmarku, v triede 8.c. Už pred besedou sme si vymieňali informácie o knihe, aby bola beseda vedená čo najzaujímavejším štýlom. Cieľom tejto besedy bolo dostať do povedomia tvorbu mladých začínajúcich umelcov a poukázať na to, že tak ako vo fantasy literatúre, tak aj v životoch nadaných, cieľavedomých žiakov a študentov nič nie je nemožné. Ani napísať a ilustrovať knihu v dospievajúcom veku tak, ako to dokázali naše študentky. Naučili nás, ako sa bežné problémy dospievajúcich dajú zmeniť na podnet k tvorbe. Umenie je mágia, ktorá sa skrýva v každom z nás.

  Fantasy knihu Zabudnutá legenda od Ann J. West som začala čítať z dôvodu vedenia besedy na našej základnej škole. Ja sama od útleho veku inklinujem k literárnej, ale aj výtvarnej tvorbe. Zúčastňujem sa mnohých súťaží v písaní poézie – napr. Literárny Kežmarok. Keď sa mi naskytla táto príležitosť získať nové skúsenosti, pohľad iných tvorcov a motiváciu, neváhala som. Bolo mi veľmi sympatické, že je to tvorba mojej vekovej kategórie, mám 14 rokov a moja fantázia tiež pracuje na plné obrátky. Kniha ma zaujala obsahovo, svojou témou, výberom postáv, samotným konfliktom, ale aj grafikou. Na besede som autorkám kládla veľa otázok týkajúcich sa toho, ako vydať knihu, pretože ju nestačí len napísať – samozrejme, vydanie knihy sa nezaobišlo bez komplikácií, no napokon je na svete a my ju môžeme držať v rukách a prežívať spoločne s autorkou jej magický príbeh. Prekvapila ma podoba/výzor autorky s kresbami, ktoré sa nachádzali v knihe, keď na začiatku besedy vchádzala do triedy, hneď som vedela, že je to ona, priam to z nej kričalo. Stále rozmýšľam, čo zažívala v reálnom živote, keď vytvorila toto dielo, sama totiž potvrdila, že je to kniha o nej, niekoľkokrát to zopakovala. Po besede ma oslovila moja učiteľka s tým, že možno i ja raz vydám knihu, ktorú si aj sama zilustrujem, moje ilustrácie dostávajú pochvaly, hoci ja sa držím v rovine skromnosti – aj k tejto knihe som vytvorila ilustráciu, ktorú prikladám. Ja sama sa venujem skôr písaniu poézie, tak ak by som mala vydať knihu, bola by to skôr zbierka básní, už teraz je ich na poriadne hrubú knihu básní. Som veľmi rada, že som mohla byť svedkom toho, že aj mladý tvorca dokáže uspieť na literárnom trhu a konkurovať väčším a starším spisovateľom.