Preskočiť na obsah

Zakliatá panna vo Váhu a divný Janko

    Divný Janko sa dozvie že vo Váhu je zakliatá panna. Zachrániť ju vie tak že o pol noci skočí do Váhu tak že všetko oblečenie si na sebe musí vyvrátiť. Rozhodne sa ju zachrániť. Ide pri Váh, vyvráti si všetko oblečenie len si zabudne vyvrátiť vrecko. Skočí do Váhu a umiera. Pannu sa mu nepodarí zachrániť.