Preskočiť na obsah

Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

  Vychádza z Váhu na Vstúpenie.

  Janko sa ju pokúsi vyslobodiť.

  Jankova smrť:

  Pastierik prináša smutnú zvesť.

  Janko sa utopil vo Váhu.

  Janko – smutný mládenec:

  Odcudzený, hľadá útočisko v prírode.

  Túži po slobode a kráse.

  Tragická smrť pre porušenie pokynov.