Preskočiť na obsah

Zážitkové vyučovanie – Danka a Janka

  Zážitkové vyučovanie
  Volám sa Filip a chodím do II.A v našej škole. Čítanie mám veľmi rád. Poznám i biblické príbehy a zaujíma ma všetko, čo sa stalo v minulosti. Rád počúvam i o tom, čo sa deje teraz. Ale už som dosť veľký a viem, že všetko nemôžem povedať. Tak to nikomu v triede nehovorím, len to pošuškám do ucha pani učiteľke. Nedávno sme mali také zážitkové vyučovanie v kultúrnom dome – v knižnici a prekvapil som i tetu kronikárku Marcelku, pretože som veľa vedel o našej obci. Potom sme sa zastavili na obecnom úrade. Pán starosta, teda môj tata nám ukázal poklady obce. Bol tam i znak našej Obce Makov. Opýtal sa nás, čo je na tom znaku znázornené. „Ja, ja, viem“, hneď som sa hlásil, ale tata povedal: „Ty buď ticho, ja viem, že to vieš, ale ja chcem počuť ostatných.“ Všetci sa zasmiali, ale tie štyri časti našej obce som vedel vymenovať len ja. A tak môj tata musel súhlasiť, aby som ich vymenoval: „Kopanice, Čierne, Potok, Trojačka.“ Pani učiteľka ma pred všetkými veľmi pochválila, už si to presne nepamätám, ale bol som rád. Potom sme išli do školy. Knihu Danka a Janka sme už prečítali a tak sme si kreslili obrázky. Pani učiteľka povedala: „Nakreslite taký obrázok, aby sme poznali, ktorú časť knihy alebo ktorú rozprávku znázorňuje.“ A bolo to takto. Všetci sme sa snažili pekne kresliť, ale keď sme mali všetky obrázky hotové a začali sme hádať, kto čo nakreslil, tak niektoré sme neuhádli. Pani učiteľka povedala, že si zložíme o našom kreslení básničku. Túto básničku som nezložil len ja, ale skladali sme ju spoločne a volá sa …. ŠKRIATOK
  Sme asi také detičky,
  aké sú v knihe DANKA a JANKA DVOJIČKY.
  Čítať, písať, kresliť vieme,
  aj keď v každom našom obrázku
  MALIČKÝ ŠKRIATOK DRIEME.
  Musíme tvoriť tichučko,
  až neprebudíme ŠKRIATKA.
  V tom rozbehla sa v triede
  zábavná šarvátka.
  A niektorí druháci veru prebudili ŠKRIATKA.
  Miško vraví: “Nič to, prelepím si stranu,
  keď škriatok zaspí, napíšem si na ňu.“
  Lenže ten ŠKRIATOK nechce spať.
  Tak viete čo?
  Ja ho idem do SMARTBOOKSU
  na súťaž vyzývať… A BODKA.

  FILIP GAŠPARÍK, II.A ZŠ s MŠ MAKOV