Preskočiť na obsah

Život zvierat

    Píšem o ďalšej encyklopédií, ktorú mám vo svojej zbierke, keďže som veľká milovníčka encyklopédií, tak mám encyklopédie asi o všetko. Túto som dostala, ako darček a som za to rada, pretože mi pomáha v učení a sú tam veľmi zaujímavé informácie o rôznych druhoch zvierat. Encyklopédia je už navonok veľmi krásna a zaujímavá a to vďaka obalu na ktorom je biela líška. V knihe sa nachádzajú základné, ale aj odborné informácie ku každému druhu, ktorý sa v nej nachádza. Kniha má celkovo päťstojedenásť strán. Už na úvodných stranách vás zaujmú veľmi krásne a farebné obrázky, ktoré sú použité aj ako prechod medzi jednotlivými druhmi. Prvé dve strany sú zamerané na rozdelenie a to na ríšu živočíchov, anatómiu živočíchov, správanie živočíchov, jednotlivé rozdelenia sú ešte ďalej rozdelené na také ako keby podkapitoly. Prvé rozdelenie sa zaoberá otázkou, čo je to živočích, evolúcia živočíchov, história, klasifikácia, skupiny živočíchov, tie sa ešte ďalej rozdeľujú na napríklad bezstavovce, článkonožce, ryby, stavovce a ďalšie. Druhé rozdelenie sa delí na kostry a svaly, pohyb, pokryv tela, telové sústavy a zmysly. Tretie rozdelenie sa delí na osem podkapitol, ktoré sa ešte ďalej delia. Podkapitoly tretieho rozdelenia sú životný priestor, spôsob obživy, obrana, sexualita a rozmnožovanie, narodenie a vývin, societa, komunikácia a inteligencia. Čiže v tejto encyklopédií nájdete naozaj všetko. Na každej strane je mnoho tematických obrázkov a veľa základných, ale aj odborných informácií a poznatkov. Pomáha mi pri učení, takže odporúčam najmä tým, ktorý sa zameriavajú na biológiu a ríšu zvierat.