Preskočiť na obsah

Živý bič Milo Urban

    Dielo je rozdelené na 2 časti/kapitoly. Prvá sa volá Stratené ruky. V tejto časti sú videné prvé kontakty Ráztočánov s vojnou. Do dediny sa vracia Ondrej Koreň. Eva Hlavajová prosí notára aby sa jej muž (Adam Hlavaj) vrátil s vojny.. on ju avšak znásilní a čaká s ním dieťa. Ilčička je vdova so synom Štefánom, radí sa s kňazom o synovi a zakáže mu újsť pred vojnou do Piľska (on ale ajstak pôjde). Štefán má v Piľsku konflikt s Rónom. Nechce pracovať, odvráva a frfle. Štefán ho zabije v zákope ktorý kopali a jeho nakoniec popravia. Evu dedina odsúdi za nemanželské dieťa a nakoniec umiera. Utopí sa v rieke. Ilčička zo straty syna veľmi smúti, keďže si boli veľmi blízky. Rozbijú sa aj zvony, ktoré boli symbolom pre dedinu.
    2. časť sa volá Andrej Hlavaj. Keď Andrej príde domov, dozvedá sa od Ilčičky, že jeho žena umrela. Kurňava zradí Adama, prezradí kde sa skrýva. Dedina prinesie notárovo dieťa pred prah jeho domu, ale ajstak si ho zoberú naspäť. Krista si začína s vojákom Lányim. Adam sa skrýva po lazoch. Raz v lese stretne aj notára. Ten je celý ustrachaný a ešte ako sa ho Adam dotkne, dostane porážku. Deti umierajú na červienku a chlapi sa vracajú s frontu. Vojna po 4 rokoch konečne ustupuje. Celá dedina ide ku škole, kde Ilčička umiera. Notár sa snažil ukyť v kope slamy kde ho ale nájdu. Namočia ho po hlavu do potoka kde sa utopí. Na tom istom mieste umrela aj Eva. Adam na konci podpáli krčmu. Smeje sa a pozerá pri tom, ako horí.