Preskočiť na obsah

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch – Ján Palárik

    Do kaštieľa, kde býva grófka, prichádza otec Miluše so žiadosťou o príspevok na opravu školy. Grófka sľúbi, že pomôže. Miluša sa bude vydávať za grófku a grófka sa bude vydávať za Milušu. Prichádzajú barón Ľudovít s priateľom Rohonom. Ešte pred príchodom urobia to isté. Zamenia si medzi sebou úlohy. Nepravá grófka ich víta po slovensky, ale oni hovoria maďarsky. Miluša sa začne Rohonovi páčiť a on jej neskôr vyznáva svoju lásku k nej. Miluša sa mu priznáva, že ona nie je pravá grófka a zároveň sa aj Rohon priznáva k zámene s pravým barónom. Tá pravá grófka neodhalí ešte svoju identitu. Na slávnosti príde v kroji ako predstaviteľka ľudu. Barón je ochotný sa s ňou oženiť. I keď nie je vysokého pôvodu. Nakoniec si všetci všetko vyjasnia a nájdu si obe svojich pravých snúbencov a obaja svoje pravé snúbenice.
    Toto dielo odporúčam prečítať. Je v ňom preukázaná pravá láska i keď sa tam vyskytli nedorozumenia a rôzne zápletky. Taktiež aj rôzne konflikty medzi postavami. Je o tolerancii a zmierení Slovákov a Maďarov. V tomto diele je výrazne oslavované vlastenectvo a úcta k ich jazyku.