Preskočiť na obsah

A taste for poison

    Do tejto knihy som sa zamilovala od momentu kedy som ju uvidela, jej prebal ma zaujal, pretože vizeral ako prebal nejakej romantickej knížky. no nebolo to tak a keď som sa pozrela bližšie zistila som, že v knihe síce je veľa príbehov o vsťahov, no nie takých čo by končili šťastne. V knihe sa nachádza 11 fascinujúcich jedov, ich chémii ale i histórii a ku každému je aj zopár príbehov o vrahoch, ktorý ich použili. O túto knihu som taktiež zaujímala kôli tomu, že je napísaná po anglicky. Rada si cez knihy rozširujem znalosti či už odborné ale i jazykové.

    Prvá časť pnihy “Biomolecules of Death“ sa začína objasnením pojmov toxíny a jedy, a rozdielom medzi nimy. Dozvedáme sa tu trošku viac o ich chemickom zvožení a ako pôsobia na ľudské telo. Po tomto úvode už sa táto sekcia knihy venuje iba konkrétnym jedom, a skupinám rastlín, z ktorých sa vyrábajú. Často je rozoberané ako sa vyrábajú ( samozrejme iba okrajovo), ako sa používali v minulosti, ako boli dostupné, čo iné sa pri ich výrobe dalo získať ale predovšetkým ako zabíjajú. Každý z jedov je do podrobna rozobratý pomocou chémie, teda sú tu aj dosť zložité a vedecké pasáže, ale sú napísané veľmi pekne a zrozumiteľne, čiže aj niekto kro nemá ani poňatia o chémii by ich mal zvládnuť.

    Druhá časť „Molecules of Death from Earth“, sa zaoberá už jedmy, ktoré nepochádzajú z rastlín ale teda zo „zeme“. Opäť sa dozvedáme o ich povode a historických viužitiah, a o ich smrtelných následkoch.

    V celej knihe je rozoberané hlavne to ako a kde v tele jedy pôsobia a ako sa otrava nimi prejavuje. Príbehy o nich sú skutočné a teda si ich viete aj sami dohľadať ak vás zaujmú. Mňa osobne zaujali viac ako jeden raz a tak som si dohľadala aj veľa informácií osamote.

    Na závere knihy sú ešte všetky jedy zhrnuté v časti „Appendix: Pick Your Poison“, kde je iba spísané aká je smrtelná dávka každého jedu, kde v tele pósobia a či je na ne nejáká protilátka (poprípade aj aká). Úplný záver knihy´už sú iba poznámky k textu a doporučenia na ďalšie podobné knihy.