Preskočiť na obsah

Antigona

    Sofokles: Antigona
    Nedávno som prečítal knihu Antigona. Je to tragédia napísaná Sofoklom. Príbeh začína po Oidipovej smrti. Jeho dvaja synovia zahynú vo vojne, keď si navzájom v tej istej chvíli spôsobia smrť. Eteokles (ako obranca vlasti) bol pochovaný slávnostne s patričnými poctami, avšak Polyneikovi boli odoprené a jeho telo bolo ponechané divej zveri na príkaz nového vládcu Kreóna. Pochovať telo mŕtveho zradcu Polyneika bolo pod trestom smrti. Antigona sa rozhodne napriek príkazu pochovať Polyneika, lebo si myslí, že by ľudské zákony mohli prevýšiť božské zákony, ktoré nariaďujú pochovať mŕtvych príbuzných. Strážcovia ju však pri zakázanom čine prichytia a privedú ju ku krutovládcovi Kreónovi. Ten ju obviní z porušenia zákonov a uvalí na ňu hrozný trest: Antigona bude zaživa pochovaná v skalnej hrobke. Zatvrdené Kreónovo srdce neobmäkčia ani prehovárania jeho syna a Antigoninho snúbenca Haimóna. Až strašná predpoveď Teirésia ho presvedčí napraviť chyby. Kreón sa sám rozhodne vyslobodiť Antigonu zo skalnej hrobky a zachrániť jej život. Prichádza však neskoro. V hrobke nájde Antigonu obesenú a pri nej nariekajúceho a bolesťou kvíliaceho Haimóna. On, plný zloby, vytasí meč a snaží sa zasiahnuť svojho otca, no nezasiahne. Vtedy obráti svoj meč a zabije samého seba. Táto tragická správa sa doniesla do uší aj Haimonóvej matke Eurydike. Otrasená hroznými novinami, vzala si i ona život. Vlastným zapríčinením prišiel takto Kreón o svojich najbližších.

    Hlavná myšlienka je zdôrazniť božské zákony, ktoré zvíťazia nad diktatúrou jednotlivca, nad nespravodlivosťou. Aj keď je kniha krátka, príbeh je veľmi zaujímavý. Odporúčam na nočné čítanie.

    Peter Veselovský 1.B