Preskočiť na obsah

Antigona

  Táto kniha sa mi veľmi páčila kvôli jej príbehu a dlžke lebo nebola zbytočne dlhá, čítal som ju ako povinne čítanie minulý rok.
  Obsah:
  Po smrti kráľa Oidipa nastúpil na trón Kreón. V bitke zomreli dvaja bratia a Kreón sa rozhodol, že iba jeden z nich bude dôstojne pochovaný. Polyneika nechal ležať na zemi a dal ho strážiť. Kto poruší jeho zákaz, bude potrestaný smrťou.

  Antigona sa rozhodla, že pochová Polyneika, aj keď to bolo zakázané. Požiadala o pomoc svoju sestru Isménu, ale tá odmietla. Antigona však dokázala Polyneika pochovať aj bez pomoci sestry. Keď sa to Kreón dozvedel, nahneval sa a chcel nájsť vinníka.

  Strážcovia vymysleli plán a vyhrabali telo Polyneika, aby ho niekto znova pochoval. Antigona sa vrátila k bratovi a pokúsila sa ho znova pochovať, ale chytili ju. Priznala sa aj k prvému pohrebu. Odvliekli ju ku Kreónovi.

  Antigona nebála sa smrti a neplakala nad svojím osudom. Bola hrdá na svoj čin, čo nahnevalo Kreóna. Kreón chcel zabiť aj Isménu. Isména sa snažila prehovoriť Kreóna, aby nezabil svojho syna Haimóna, ale Kreón odmietol a rozkázal Antigonu pochovať zaživa. Zavolal Haimóna, ale ten sa pokúsil presvedčiť otcovi. Pohádali sa, ale Kreón nezmenil svoj názor a nechal Antigonu pochovať. Veštec Teiresias prišiel k Kreónovi a povedal mu, že ak nezruší trest a nepochová Polyneika, bude ľutovať.

  Kreón nakoniec poslúchol a dal pochovať Polyneika a otvoril hrobku, v ktorej bola Antigona. Už však bolo neskoro. Videl obesenú Antigonu a jeho syn Haimón sa pred jeho očami prebodol vlastným mečom. Posol oznámil Kreónovej manželke Eurydike a tá spáchala samovraždu. Až vtedy Kreón pochopil, že jeho rozhodnutia boli nesprávne. Chcel zomrieť, lebo nemal dôvod na život.

  Náčelník zboru mu povedal: „Iba rozvážni ľudia sú šťastní. Nehreš, lebo to uráža bohov.