Preskočiť na obsah

Antigona

    Je tragédia ktorá začína po Oidipovej smrti. Jeho dvaja synovia zahynú vo vojne, v ktorej si navzájom spôsobia smrť. Eteokles bol ako hrdina pochovaný slávnostne s rôznymi poctami, avšak Polyneikovo telo bolo ponechané napospas divej zveri na príkaz nového vládcu Kreonta. Kto by pochoval Polyneika bol by odsúdený na trest smrti. Antigona, sestra Etéokla a Polyneika, sa však rozhodla porušiť rozkaz kráľa Kreona a pochovať telo svojho brata. Napriek varovaniam od svojej sestry Ismény, Antigona sa postavila proti kráľovmu rozkazu a bila sa za rešpektovanie zákona božieho, ktorý na tieto udalosti má väčšiu moc ako ľudský zákon. Pochovala teda Polyeneika . Strážcovia ju však pri zakázanom čine prichytili a privedú ju ku Kreonovi. Ten ju obviní z porušenia zákonov a dá ju pochovať zaživa v kamennej hrobke. Avšak strašná predpoveď veštca Teirésia ho presvedčí napraviť chyby. Kreón sa sám rozhodol vyslobodiť Antigonu zo skalnej hrobky a zachrániť jej život. Prichádza však neskoro. V hrobke našiel Antigonu obesenú na vlastnom závoji a pri nej nariekajúceho Haimóna. On, plný hnevu, vytasil svoj meč a snažil sa zasiahnuť svojho otca, no to sa mu nepodarilo. Vtedy obrátil svoj meč a zabil samého seba. Jeho matka sa to dozvedela a od žiaľu zabila sama seba. Kreón začne preklínať svoje chyby je však neskoro. Antigona je tragický príbeh o ľudskom utrpení, hrdinstve a pomste. Hovorí o konfliktoch medzi ľuďmi, ale aj božími a ľudskými zákonmi, o osobnom odhodlaní a tvrdohlavosti.