Preskočiť na obsah

Antigona

    Príbeh sa odohráva v meste Théby, kde vládne Kreón. Jeho brat mal dvoch synov, Eteoklesa a Polyneika. Bratia sa navzájom zavraždia v boji. Kreón rozhodne, že Eteokles bude pochovaný so všetkými poctami, no Polyneikes bude ponechaný na bojisku, aby jeho telo zožrali divé psy a vtáky. Hlavným konfliktom je boj medzi Kreónom, ktorý je považovaný za vládcu a reprezentanta zákonov spoločnosti, a jeho neterou Antigonou, ktorá sa rozhodne porušiť jeho príkazy a pochová svojho brata Polyneika. Chcela dodržať náboženské a morálne zásady. Antigona týmto činom kladie svoje presvedčenie nad autoritou kráľa a zákonami spoločnosti. Keď Antigona pochová Polyneika, je chytená. Kreón ju odsúdi k smrti. Antigona je ochotná zomrieť za svoje presvedčenie. Tento čin jej prináša obdiv od jej snúbenca Haimóna, syna Kreóna, ktorý sa snaží otca presvedčiť, aby Antigonu oslobodil. Kreón však neposlúchne a ostáva arogantný voči svojmu synovi, čo nakoniec viedlo k tragickému koncu. Nakoniec sa Antigona sama zabila, obesila sa vlastným závojom. Haimón ju tak našiel, objímajúc ju okolo trupu si vrazí meč do pŕs pred vlastným otcom. Kreónová manželka Eurydika sa dopočuje o smrti svojho syna Haimóna a zomiera aj ona. Kreón zostáva sám a opustený, uvedomuje si dôsledky svojich činov a svojej tvrdohlavosti. Tragédia končí Kreónovým zmierením so svojimi chybami, no cena, ktorú za ne zaplatil, je vysoká a nevratná.
    Antigona je úžasné dielo, ktoré ma zaujalo. Najviac sa mi páčilo to, ako veľmi hlboko sa sústredí na pocity postáv. Hlavné postavy, ako Antigona a Kreón, sú tak intenzívne vykreslené, že cítim ich bolesť a hnev. Ďalšou vecou, ktorá ma fascinovala, je spôsob, akým sa v tragédii zobrazuje napätie medzi osobnými presvedčeniami a mocou spoločnosti. Jediná negatívna vec, ktorú by som mohla spomenúť, je možno to, že niektoré dialógy sa mi zdali trochu zastarané alebo ťažkopádne, ale z hľadiska toho, že toto dielo je z antickej doby, tak je to pochopiteľné.