Preskočiť na obsah

Antigona

  Antigona – Sofokles

  Túto knihu som si vybral, preto lebo na hodine slovenského jazyka sme ju dostali ako povinné čítanie. Nakoľko je to dráma z histórie, tak ma veľmi zaujala aj táto kniha.
  Dej sa odohráva v gréckom období antickej literatúry v meste Téby. Je to príbeh Antigony a jej snaha uctiť si telo jej zosnulého brata, kde nesúhlasí so svetskými zákonmi. Kniha je napísaná v piatich dejstvách.
  Vládca Kreón vydal zákaz pochovať Antigoninho brata Polyneika, ktorý bol vlastizradcom, pretože sa postavil proti vlastnému ľudu. Kreón ho nechal pohodiť za mesto, aby ho zožrala divá zver. Druhého brata Eteakla pochovali so všetkými poctami. Antigona sa napriek príkazom rozhodne brataPolyneika pochovať. O svojej pravde sa snaží presvedčiť aj svoju sestru Isménu a privolá si ju na pomoc. Isména odmietne zo strachu o svoj život, i keď vie, že Antigona má pravdu. Antigona sa v noci vykradne hľadať bratovu mŕtvolu, ale prichytia ju stráže a odvedú ju ku Kreónovi.Antigona sa pred Kreónom priznáva a odôvodňuje svoje činy. Strážcovia privádzajú aj Isménu, ktorá sa tiež priznáva k činu aj keď je úplne nevinná. Kreónvydá rozkaz zavrieťAntigonuso sestrou Isménou do hrobky v pustatine bez jedla.
  Kreónov syn Haimón, ktorý je snúbenec Antigony príde za sestry k otcovi orodovať a presadzuje svoj názor a názor ľudu Téb.Kreón sa poháda so synom Haimónom. Keďže kráľ trvá na svojom rozkaze Haimón chce zomrieť spolu so sestrami – Antigonou a Isménou.Antigona trvá na nevine svojej sestry Ismény a žiada Kreóna o jej prepustenie. Kreón jej uverí a do hrobky posiela len Antigonu. Strážcovia odvádzajúAntigonu do hrobky na pustatine a počas celej cesty sa jej vysmieva náčelník strážcov.
  Kreóna príde varovať veštec Teiresias pred unáhleným rozhodnutím a pred porušením božských zákonov. Kreón mu neverí a ide sa poradiť s náčelníkom, ktorý mu taktiež radí poslúchnuť veštca Teiresiasa. Nakoniec sa Kreón rozhodneAntigonu vyslobodiť. Na ceste k hrobke sa dozvie, že Antigona sa obesila.
  V hrobke nájde pri jej tele plačúceho Haimóna, ktorý keď vidí otca vytiahne proti nemu meč. Otec utečie a Haimón si meč vrazí do pŕs. Keď sa o tom dozvie Kreónova ženaEurydika uteká do paláca, kde spácha samovraždu. Kreónprichádza do paláca v náručí s mŕtvolou svojho syna Haimóna. Posol mu oznamuje, že Eurydika si siahla na život. Kráľ ukladá mŕtve telo svojho syna ku telu svojej manželky Eurydiky. Pri pohľade na mŕtve telá sa zo všetkých udalostí obviňuje. V zapätí sa necháva zatknúť a odviesť.
  Hlavnou myšlienkou tejto tragédie je nezmyselný zákaz krutého panovníka a láska dvoch ľudí.