Preskočiť na obsah

Antigona, Sofokles

    Po smrti kráľa Oidipa nastupuje na trón jeho švagor Kreón a vydáva veľmi prísny rozkaz. On rozhoduje, kto bude pochovaný a kto zostane na holej zemi. Nepochovaný má byť ponechaný za potravu psom a dravým vtákom. Ten, kto poruší jeho zákaz bude potrestaný smrťou. Keď sa Antigona dozvie o tomto hroznom rozkaze, rozhodne sa, že Polyneika pochová. O svojom odhodlaní sa zdôverí svojej sestre Isméne. Bojí sa porušenia zákazu i ďalších následkov a sama odhovára Antigonu od jej šialeného nápadu. Antigona je však už rozhodnutá. Kreón chce byť prísnym kráľom. Každému vyhlasuje: „Najhorší je občan, ktorý riadi celé mesto, no keď treba, nevie rady ani sebe, ľaká sa, drží jazyk za zubami.“ Prichádza strážca so správou, že ráno ktosi pochoval Polyneika aj s príslušnými obradmi a zmizol bez stop. Kreón prikáže strážcovi predviesť vinníka, ktorý sa odhodlal spáchať tento opovážlivý čin. Vyhráža sa smrťou. Strážca privádza Antigonu a náčelník zboru neverí vlastných očiam. Antigona sa priznáva Kreónovi. Usudzuje však, že jeho zákaz nemá takú silu, aby rušil nepísané božie zákony. Je rozhodnutý dať Antigonu zabiť aj napriek ich zasnúbeniu s jeho synom Haimónom. Keď prichádza Haimón, otec sa ho pýta, čo si myslí o jeho rozhodnutí. Očakáva, že s ním bude súhlasiť. Spočiatku sa to tak aj javí, avšak Haimón pozná názory ostatných ľudí a snaží sa otca presvedčiť, aby svoje rozhodnutie zmenil. Náčelník zboru mu káže, aby poslúchol a išiel vyslobodiť Antigonu. Nakoniec súhlasí a vydáva sa do pustatiny oslobodiť ju. Po jeho odchode prichádza do paláca posol so zlou správou. Ohlasuje smrť Haimóna, ktorý zomiera v hneve, že jeho otec je vrah. Náčelník je nedočkavý, chce vedieť, čo sa stalo. Keď Kreón prišiel k hrobke, počul prenikavé kvílenie, rýchlo odvalil balvan a vnútri našiel svojho syna plačúceho nad svojou nevestou. Antigona sa obesila vlastným závojom. Haimón ju objíma okolo trupu a pri pohľade na svojho otca vytiahne meč a vrazí si ho do pŕs. Eurydika to všetko počula a beží naspäť do paláca, kam sa vracia aj Kreón, ktorý nesie v náručí svojho syna, dôkaz svojej vlastnej viny. Už chápe, že všetky jeho rozhodnutia boli nesprávne, avšak neskoro. Eurydika spácha samovraždu a prebodne sa mečom.