Preskočiť na obsah

Charlie a továreň na čokoládu

    V knihe Charlie a továreň na čokoládu sa mi páčil veľký sklenený výťah, kapitola Zázrak, kde Charlie dostal zlatú kartičku a Umpa-Lumpovia. Veľký sklenený výťah sa mi páčil, pretože mal veľmi veľa gombíkov, na ktorých boli napísané miestnosti, kde ľudí premiestni. V kapitole Zázrak sa mi páčilo, že Charlie mal so zlatou kartičkou prístup do Wili Wonkovej továreň na čokoládu Uaumpa-Lumpovia sa mi páčili, pretože to malí ľudkovia, ktorí si stále spievaji a tancovali. Charlie bol chudobný chlapec , malmamu pani Backetovú a otca pána Backeta . Rodičia pána Backeta boli babka Jozefína a dedo Jozef. Rodičia pani Backetovej boli babka Georgína a dedo Georg. V čase Chárliho narodenín Wili Wonka vydal do sveta päť zlatých kartičiek, ktoré boli ukryté v jeho čokoládových tyčinkách . Jednu z kartičiek získal Charlie. Dalšie kartičky zýskali Augustín Glocka, Mike Telle, Ruženka Buráková a Viola Fialová. Vo Willi Wonkovej továrni ich čakali nezvyčajné sladkosti ako napríklad čokoládová rieka, cukrová baňa, oblizovacie tapety, areokola a iné nezvyčajné sladkosti .Nakoniec jednému dieťaťu daroval celú svoju továreň.