Preskočiť na obsah

Genezis

    Genezis je prvou knihou vo svätom Písme. Píše sa v nej o stvorení sveta a o prvých ľuďoch na Zemi. Myslím si, že mnohí ľudia nechápu, že je v nej napísaných mnoho podobenstiev a práve naopak ju berú veľmi doslovne. Osobne mám najradšej príbeh o Noemovi a jeho arche. Páči sa mi vyobrazenie dúhy ako prísľub Pána Boha k nám. Naopak ma mrzí, že v dnešnej dobe sa dúha prezentuje ako niečo úplne odlišné. Ďalej ma veľmi oslovil príbeh o Jozefovi, na ktorého žiarlili jeho bratia a predali ho. Boh bol však s ním a pomohol mu a stal sa z neho veľmi dobre postavený muž v Egypte. Nakoniec odpúšťa svojím bratom, ktorí si uvedomili ako zle sa zachovali. Povzbudzuje ma to ku konaniu dobra aj skrze neprávosti, ktoré sa nám v živote dostávajú. Knihu určite odporúčam prečítať, ako aj mnohé ďalšie, ktoré nasledujú. Skrze sv. Písmo môžeme čerpať motiváciu, hľadať v nej útočište ale aj mnohé zodpovedané problémy.