Preskočiť na obsah

Hamlet

    Hamlet je tragédia od Williama Shakespeara, publikovaná v roku 1603. Hlavnou postavou je dánsky princ Hamlet, ktorý sa vracia domov po smrti svojho otca, kráľa Hamleta. Po svojom návrate sa dozvedá, že jeho matka Gertrúda uzavrela manželstvo s jeho strýcom Claudiom, ktorý sa stal novým kráľom. Hamletovi sa zjaví duch jeho otca a informuje ho, že bol zavraždený Claudiom. Hamlet sa rozhodne pomstiť otcovu smrť, no jeho zmätok a váhanie ho sprevádzajú počas celej hry. Hamlet sa začne správať zvláštne, čo vyvoláva zmätok u ostatných postáv. Snaží sa zistiť pravdu o otcovej smrti a usiluje sa dokázať Claudiovu vinu. V priebehu príbehu dochádza k sérii udalostí, vrátane divadelnej hry, ktorá má odhaliť Claudiovu vinu, a konfrontácie so svojou matkou. Hamletové konanie vyústi do série tragických udalostí, ktoré nakoniec vedú k jeho vlastnej smrti a smrti mnohých ďalších postáv, vrátane Clauda, Gertrúdy a Ophélie, ktorá je Hamletovou milovanou.
    Pri čítaní ma fascinovala hlboká psychologická analýza postáv, najmä hlavného hrdinu Hamleta. Jeho vnútorný konflikt, zmätok a váhavosť ma pohltili, a dobre som si uvedomila, prečo je to taký ikonický charakter. Páčilo sa mi, ako autor zobrazil témy morálky, moci a smrti. Jedno negatívum, ktoré som však zaznamenala, bolo množstvo staroanglických výrazov a komplikovaných dialógov, ktoré mi občas robili problémy pri porozumení. V niektorých častiach som musela viacero krát prečítať, aby som pochopila ich význam. To môže byť pre niektorých čitateľov odrádzajúce.