Preskočiť na obsah

Jozef Cíger – Hronský: Jozef Mak

    Román s názvom Jozef Mak od slovenského spisovateľa Jozefa Cígera Hronského predstavuje príbeh obyčajného dedinského človeka (muža), ktorý je situovaný do obdobia pred prvou svetovou vojnou. Román je rozdelený do 12 kapitol a dej je chronologický. V diele nájdeme opis, dialóg a vnútorný monológ. Dôkladne sleduje a popisuje život Jozefa Maka od jeho narodenia až po 30 rok života. Toto literárne dielo zaraďujeme medzi významné v oblasti slovenskej literatúry. Patrí medzi najvýznamnejšie slovenské romány 20. storočia a je vrcholným dielom slovenskej medzivojnovej literatúry. V podstate ide o tragický príbeh zobrazujúci obyčajného človeka, ktorý sa napriek všetkým životným útrapám nevzdáva.
    Medzi hlavné témy spomínaného románu patrí predovšetkým utrpenie a bolesť. Jozef Mak prežíva neľahký život, ktorý je poznačený najmä chudobou, stratou a nespravodlivosťou. Autor príbehu v diele realisticky zobrazuje drsnú realitu dedinského života a ťažké osudy úplne obyčajných ľudí. Medzi ďalšie významné prvky diela patrí hľadanie zmyslu života, kde sa hlavná postava Jozef Mak neustále snaží nájsť svoje miesto vo svete a zmysel života ako taký. Veľmi túži po láske a šťastí, ale jeho túžby sú bohužiaľ často nenaplnené. V literárnom diele môžeme nájsť aj silu a vytrvalosť v podobe neutíchajúcej sily Jozefa Maka, ktorý aj napriek všetkým neľahkým životným situáciám nestráca ani najmenšiu chuť do života. Jeho správanie je symbolom a oslavou ľudskej odolnosti a nádeji v lepšiu budúcnosť. Tieto charakteristiky súvisia s tým, že v románe môžeme nájsť veľké množstvo silných myšlienok či emócií, ktoré čitateľa nabádajú hlbšie sa zamyslieť nad životom a ľudským utrpením. V diele je spomínaná aj silná láska hlavnej postavy k dvom ženám a to konkrétne k Maruši a k Agneši. Maruša je Jozefova prvá láska, krásna a milá dievčina, ktorá však tragicky zahynie. Agneša je Jozefova druhá láska, silná a nezávislá žena, ktorá mu dáva silu a oporu. Pre Maka je láska hnacou silou ale zároveň preňho predstavuje aj zdroj veľkého utrpenia. Medzi ďalšie významné postavy románu patrí aj Jozefov nevlastný brat Jano, krutý a bezohľadný človek, ktorý Jozefovi ubližuje. V príbehu vystupuje v neposednom rade aj Jozefova matka, chudobná žena, ktorá sa snaží pre svojho syna spraviť to najlepšie. Medzi negatívne symboly v diele zaraďujeme smrť a to v rôznych podobách ako napríklad smrť Jozefovej matky, smrť Maruše, smrť dieťaťa. Autor zobrazuje smrť ako bežnú súčasť života, s ktorou sa človek musí naučiť vyrovnať. V diele nájdeme aj náboženské motívy pretože sám Jozef Mak patrí k veriacim a práve vďaka samotnej viere dokáže prekonávať ťažké chvíle života.