Preskočiť na obsah

Kapitanová dcéra; Alexander Sergejevič Puškin

    Hlavná postava, Peter, rozpráva o tom, že matka ho len pod srdcom nosila a otec, bývalý vojak, ho už zapísal do armády ako seržanta. Peter pochádzal zo šľachtickej rodiny, boli veľmi bohatí, vlastnili 300 sedliakov. Keď mal Peter 16 rokov, otec ho poslal za vojaka do Belogorskej pevnosti pri mesto Orenburg. Ako sluha s ním išiel starec Archip Saveľjič. Cestou sa zastavili v Simbirsku na nákup potrebných vecí. Kým Saveľjič nakupoval, Griňov išiel hrať biliard, kde sa opil a prehral veľa rubľov. Na ďalšej ceste zablúdili v snehovej víchrici. Vtom zbadali pocestného, ktorý ich doviedol do hostinca. Za jeho pomoc mu Peter daroval zajačí kožuch. Peter so sluhom prišli do Belogorskej pevnosti. Bola to vlastne dedina obkolesená drevenou ohradou. Bolo tu 130 vojakov. Privítal ho veliteľ pevnosti Ivan Kuzmič Mironov, jeho žena a dcéra Mária Ivanovna. Mala 18 rokov, volali ju Máša. Žili veľmi chudobne, nemali ani veno pre dcéru. Zoznámil sa tu s dôstojníkom Švabrinom, ktorého sem dali za trest, lebo v súboji zabil poručíka. Švabrin si robil posmešky z celej veliteľovej rodiny, Mášu označil za celkom hlúpu husičku. Švabrin ju žiadal o ruku, no ona ho odmietla. Petrovi sa tieto reči nepáčili a tak vyzval Švabrina na súboj, v ktorom Švabrin poranil Petra mečom. Máša ho ošetrovala, zaľúbili sa do seba, Peter ju požiadal o ruku, ona súhlasila. Pevnosť napadol Pugačov. Pugačov bol kozák – slobodný sedliak. V tom období, za vlády cárovnej Kataríny II, šľachtici – statkári, vlastnili sedliakov, ktorých mohli aj predávať. Preto vznikali sedliacke vzbury. Pugačov sa sám vyhlásil za cára (samozvanec), za čo ho odsúdili do väzenia, no on utiekol, z väzníc oslobodil ďalších trestancov a pod jeho velením začalo sedliacke povstanie. Zničil niekoľko pevností, vraždil a lúpil. Pugačov ovládol aj Belogorskú pevnosť, veliteľa, jeho ženu aj ostatných kapitánov povešal. Pod šibenicou stál už aj Peter, ale nakoniec ho Pugačov nechal žiť. Pugačov bol totiž pocestný, ktorému dal Peter zajačí kožuch. Švabrin sa pridal na stranu Pugačova a ten ho za to určil za nového veliteľa pevnosti. Ako veliteľ nútil Mášu vydať sa za neho. Peter pomohol Máši utiecť a vrátili sa k jeho rodičom. Pugačov bol nakoniec porazený a popravený. Švabrin udal Petra, že spolupracoval s Pugačovom. Za to ho cárovná odsúdila na trest smrti. Máša išla cárovnú prosiť o milosť. Cárovná ju vypočula, Peter sa vrátil domov a s Mášou sa vzali.