Preskočiť na obsah

Malý Princ

  Malý princ je výnimočným literárnym dielom, ktoré nás sprevádza na cestu objavovania života, priateľstva a ľudskej podstaty cez oči nevinného a múdromilného chlapca.
  Príbeh začína opisom pristátia na opustenom ostrove, kde stretne tajomného chlapca, Malého princa. Postupne odhaľuje svoj príbeh: ako opustil svoju malú planétu, aby spoznal svet a jeho obyvateľov. Každý obyvateľ, ktorého stretol, symbolizuje určitý aspekt ľudskej povahy alebo spoločenského javu.
  Napriek tomu, že Malý princ pochádza z inej planéty, má schopnosť vnímať svet s čistotou a jednoduchosťou, ktoré často strácame v dospelosti. Jeho jednoduché otázky a pozorovania prinášajú do popredia základné hodnoty ako láska, priateľstvo, vzájomná starostlivosť a úcta k životu.
  Jedným z najvýraznejších momentov je jeho priateľstvo s ružou na jeho planéte. Ruža symbolizuje lásku a citlivosť, ale aj náročnosť a sebeckosť. Malý princ sa učí, že láska si vyžaduje starostlivosť a obetu.
  Na svojej ceste stretáva aj dospelých, ktorí sú zaneprázdnení povrchnosťou a materiálnymi záležitosťami. Títo dospelí sú slepí k pravým hodnotám života a vedia vnímať len to, čo je na povrchu.
  Celý príbeh je prepletený filozofickými myšlienkami a metaforami, ktoré nás nútia zamyslieť sa nad naším vlastným životom a rozhodnutiami. Malý princ nás učí, že pravá krása sa nachádza v srdciach ľudí a v schopnosti vidieť srdcom, nie iba očami.
  V závere príbehu, Malý princ sa vracia na svoju planétu, aby sa postaral o svoju ružu a svoj svet.
  Je takým dielom, ktoré sa stáva súčasťou našej životnej cesty, inšpiruje nás, aby sme zachovali čistotu nášho vnútorného dieťaťa a hľadali pravdu a krásu vo svete okolo nás. Je to príbeh o objavovaní seba samého, priateľstva, lásky a významu života, ktorý nám zostáva v srdciach aj po prečítaní posledného riadku.