Preskočiť na obsah

Mor ho

    MOR HO! – Samo Chalúpka
    Rímsky cisár vtrhol do slovenskej vlasti spolu so svojim vojskom. Usadil sa pri Dunaji s veľmi výbojnými úmyslami na Slovensko. Slovenská staršina vyslala družinu slovenských poslov k cisárovi vyjednávať a žiadať záruku mieru. Posolstvo mu ponúklo priateľstvo. Cisár odpovedal na túto žiadosť hnevom a pohrozil sa smrťou a zotročením slovenského ľudu. Družina sa nezľakla a s hrdosťou na svoj národ sa vrhla na jeho vojsko. Lenže v tomto boji všetci zahynuli a cisár vyhral, ale z tohto víťazstva sa vôbec neradoval.