Preskočiť na obsah

Mrtve dievča neklame, Jay Asher

    Hlavnou postavou je Hannah, ktorá sa rozhodla spáchať samovraždu, ale nikto nevie prečo. Druhou hlavnou postavou je Clay Jensen. Jedného dňa objaví pred domom zvláštnu škatuľu s niekoľkými magnetofonnými páskami. Pások je 7, hlas v páskach patrí Hannah ktorá mala 13 dôvodov prečo spáchala samovraždu. Krabica má kolovať k trinástim ľudom aby si vypočuli kazety. Jedna kazeta je totiž o nich. Ku kazetám je aj mapa. Najlepšia pasáž je podľa mňa ako našla tých 13 dôvodov samovraždy. Odporúčam deťom okolo 11-15.