Preskočiť na obsah

Napíš poviedku

Písanie poviedok je úžasná cesta, na ktorej môžeš objavovať sám seba a rozvíjať svoju kreativitu. Každá poviedka, ktorú napíšeš, je ako magický portál do sveta, kde môžeš tvoriť pravidlá, postavy a príbehy podľa svojich predstáv. Tento proces nielenže posilňuje tvoju schopnosť vyjadrovať myšlienky a emócie, ale tiež ti umožňuje experimentovať s rôznymi žánrami a štýlmi, čím rozširuješ svoje literárne obzory. Pri písaní zažiješ radostné okamihy, keď sa tvoje postavy a príbehy začnú samostatne formovať a žiť vlastným životom. Okrem toho, písanie poviedok ti poskytne cennú spätnú väzbu, ktorá ti pomôže zlepšiť sa a možno ťa jedného dňa dovedie k napísaniu vlastnej knihy. Písanie je tiež skvelý spôsob, ako vyjadriť svoje pocity a myšlienky, a poskytuje ti priestor na osobný rast a sebareflexiu.

 1. Súťaž v tvorivom písaní mikropoviedok má kategórie rozdelné podľa jednotlivých ročníkov na základných a stredných školách.
 2. Každá kategória sa hodnotí samostatne.
 3. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných a stredných škôl so sídlom na území Slovenskej republiky.
 4. Podmienkou účasti v súťaži je napísať jednu mikropoviedku v rozsahu 1-2 normostrany (text do 3600 znakov vrátane medzier).
 5. Žáner mikropoviedky je próza.
 6. Téma je voľná tvorba.
 7. Povinným prvkom je názov diela a meno autora.
 8. Autorská spolupráca nie je dovolená.
 9. Súťažiaci nahrá text spolu s povinnými prvkami a so svojimi kontaktnými údajmi prostredníctvom tejto internetovej stránky.
 10. Predpísaná forma textu je čistý text bez formátovania.
 11. Každý účastník môže do súťaže zaslať len jeden príspevok.
 12. O definitívnych víťazoch súťaže v každej kategórii rozhodne odborná porota.
 13. Vyhodnotenie môže byť regionálne ohraničené, resp. rozlíšené (napríklad podľa samosprávnych krajov).

Pridaj príspevok >>