Preskočiť na obsah

Óda na radosť a iné básne Milan Rúfus

    „Óda na radosť a iné básne“ je zbierka básní od slovenského básnika Milana Rúfusa. Ide o jedno z jeho významných diel, v ktorom autor vyjadruje svoje hlboké myšlienky, city a pocity prostredníctvom poézie. Hlavným dielom v tejto zbierke je básnická óda nazvaná „Óda na radosť“, ktorá je inšpirovaná Beethovenovou 9. symfóniou. Milan Rúfus v tejto básni oslavuje radosť a šťastie ako základné ľudské hodnoty a zároveň v nej reflektuje nad významom umenia a kultúry pre ľudskú spoločnosť. Okrem „Ódy na radosť“ obsahuje zbierka aj ďalšie básne, ktoré sa dotýkajú rôznych tém ako láska, príroda, ľudské utrpenie, ale aj nádeje a viery. Rúfusova poézia je charakterizovaná hlbokou emocionalitou, lyrickým jazykom a silným filozofickým rozmerom. Zbierka „Óda na radosť a iné básne“ patrí medzi vrcholné dielo slovenského literárneho dedičstva a získala si uznanie ako u kritikov, tak aj u čitateľov. Milan Rúfus je považovaný za jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov 20. storočia a jeho dielo je dodnes považované za inšpiratívne a aktuálne.